Видове оптични сензори

дса

В продължение на десетилетия оптичните сензори са извървели много дълъг път, като са започнали да намират все по-широко приложение. Развитието в сферата на полупроводниците през 40 – 50-те години на миналия век довежда до съкращаването на разходите, както и създаването на компактни и ефективни светлинно-сензорни устройства. Фотодетекторите са били използвани за улично осветление, както и при броячите на трафика. По този начин чувствителното оборудване може да се използва за работа в градската среда, която има високо съдържание на електрически шум.

 

Сензорите, които са изработени от миниатюрни интегрални схеми, поставят началото на детекторите, които са много прости за използване. Оптичните сензори подобряват ефективността и надеждността на системите за контрол. Предложенията са и на много разумни цени.

 

Какви са видовете оптични сензори

  • Фотодетектори

Тези оптични сензори са светлочувствителни и са изработени от полупроводникови материали. Това означава, че този вид оптични сензори могат да бъдат използвани в различни електронни компоненти. Фотодекодерите варират от прости съпротивителни клетки до фотодиоди и транзистори. Детекторът на този вид оптични сензори може да е част и от включващия или усилващия кръг на електрическата верига. По определение, този вид оптични сензори могат да пренасят малко количество електричество. Те се използват, за да контролират затварянето на асансьорните врати, както и различни системи за сигурност.

 

  • Fiber (б.а. Влакно) оптика

Представителите на този вид оптични сензори имат някои големи предимства над стандартните електрически кабели в някои определени среди. Те не са в състояние да пренасят електричество, така че е невъзможно да страдат от електрически смущения. Те не са в състояние да предизвикат токов удар или електрически искри, когато кабелът е повреден. В зависимост от дизайна на този вид оптични сензори светлината във влакната може да бъде използвана като датчик. Освен това, тя може да изиграе роля на сигнална пътека за отделен пакет от оптични сензори.

 

  • Пирометър

Обектите излъчват определено количество светлина в зависимост от температурата им. Те произвеждат еднакви цветове за еднакви температури. Този вид оптични сензори измерва температурата на обекта, като засича светлината, която обекта излъчва.

Това е един от по-старите видове оптични сензори, в които операторът сравнява светещата жичка във визьора, за да определи температурата на изследвания обект. Тези оптични сензори използват светлочувствителни полупроводници, за да измерят температурата. Те се използват най-вече, за да се определи температурата на пещи или на звезди.

 

  • Детектор за разстояние

Тези оптични сензори използват светлината на обектите, за да ги засекат. Изследваният обект трябва да се намира в близост до оптичните сензори, за да се направи отчитането. Устройствата от този тип съдържат LED източник, както и детектор, който измерва отразената светлина. Този вид оптични сензори са едва няколко милиметра. Затова те могат да се използват в малки електронни уреди или мобилни телефони. Те имат обхват от няколко сантиметра.

 

  • Инфрачервени сензори

Тези оптични сензори се използват в ситуации, където видимата светлина не може да се използва, за да се направи засичането. Те могат да бъдат използвани, ако искате да разберете дали има някой в стаята, само като се засече температурата на човешкото тяло. Оптичните сензори от този тип са много полезни при сигнализирането. Това е технологията, която стои в основата на сигнала, който се предава от дистанционното до телевизорите, например.

С оптични сензори лесно можете да се снабдите по интернет от сайтове като vikiwat.com.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment