Тест на токови трансформатори

Използването на токови трансформатори за измерване на електрически ток в случаите, когато напрежението е твърде високо, е практика, която се е наложила, когато не може да се използва стандартната измервателна апаратура. Токови трансформатори се използват в случаите, когато по електрическата верига тече ток с голямо напрежение, което не може да се използва директно от уредите. Понякога това е ток, който не може да бъде измерен и с уредите, които са предназначени за това. Именно това е причината, поради която могат да се използват трансформаторите. Освен това, част от техните функции позволяват измервания, които са наистина много точни. Целта на провеждането на тези тестове е да се прилага все по-голямо напрежение към трансформаторите. По този начин може да се измери напрежението на входа и изхода на електрическата верига. Това е начин да се сравнят данните на производствените спецификации на много машини.

Какво е необходимо?

Списъкът с инструменти и уреди, които трябва да се набавят, е наистина дълъг. Все пак тестването не може да се осъществи без тези компоненти. Както става ясно и от заглавието, всеки, който иска да проведе теста, трябва да има на разположение токови трансформатори, които са в състояние да обработват различно напрежение.

Освен това, тестовете изискват наличието на волтметър, който е в състояние да измери напрежение в диапазона от 0 до 1000 волта. В допълнение трябва да присъства и дигитален амперметър, който може да измери параметри от 0 до 10 ампера. Всички тези елементи трябва да получат съответното захранване. На последно място, желаещите да опитат да се справят с този тест, трябва да намерят милиметрова хартия, която ще улесни целия процес.

Инструкции

На първо място трансформаторите трябва да бъдат настроени според изискванията на веригата. Това може да изисква и използването на автотрансформатори. Обикновено тези уреди се състоят от две намотки, които са свързани. Тяхното напрежение е пропорционално – една 480-волтова намотка и една 120-волтова. Двата трансформатора трябва да бъдат свързани паралелно, за да се избегнат възможности от токов удар. След като токовият трансформатор е настроен, това означава, че автотрансформаторът може да бъде изключен и отстранен от системата.

Следващата стъпка изисква свързването на изходните проводници на автотрансформаторите с вторичните входни проводници на токовите трансформатори. Освен това, тук волтметърът трябва да се настрои в диапазона от 0 до 1000 V. Свързва се и цифровият амперметър, за може да измери от 0 до 10 ампера. Този уред винаги се свързва успоредно в електрическата верига.

Свържете системата със захранването, което традиционно се използва, или със захранване, осигурено от батерии. Захранването трябва да се регулира, докато достигне до стойност от 120 VAC.

В този момент може да започне захранването на веригата с електричество. Това ще даде мощност на автотрансформаторите. Повишаването на настройките на автотрансформаторите трябва да започне да става постепенно. През това време е необходимо да се следят промените. Това се случва благодарение на измервателните уреди волтметър и амперметър. Процесът се повтаря, докато отчитанията не започнат да се отразяват на вторичната намотка на токовите Викиват трансформатори. При всяко повишаване на подаваното електричество новите данни се отбелязват. След това входното напрежение на автотрансформаторите се поставя срещу данните за текущите стойности. Това е таблица, която лесно може да се оформи на листа милиметрова хартия.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment