Поправка на автоматични прекъсвачи

Автоматичните прекъсвачи са електрически устройства, които регулират и контролират количеството на електроенергия, преминаваща през веригата. Основната цел на автоматичните прекъсвачи е да прекъсне подаването на електрически ток по веригата веднага, когато се открие претоварване или късо съединение. С течение на времето уредите могат да се повредят заради износване от прекомерна употреба. В същността си автоматичните прекъсвачи са уреди, които могат да се използват без да бъдат ремонтирани. При повреда те направо се заменят с нови, което лесно бихте могли да направите на vikiwat.com. Освен това, те са и много чувствителни електрически устройства, което допълнително прави ремонта много труден. Все пак поправката не винаги е изключена от плановете. Потребителите трябва да са наясно с някои основни положения, преди да започнат с този проект.

Подготовка за проекта

Преди да се започне с ремонта на автоматичните прекъсвачи, всеки трябва да е наясно, че трябва да се снабди с някои инструменти. Обикновено те биха могли да бъдат намерени във всеки дом. Всеки, който се захваща с осъществяването на този проект, трябва да има на разположение няколко различни вида клещи. Освен това, комплект от отвертки винаги е полезен в подобни начинания.

Инструкции

Преди всичко трябва да се осигури безопасността на веригата. Това означава, че в нея не трябва да постъпва електричество. С други думи, всички уреди или осветление, които се намират в електрическата верига, не трябва да работят. Автоматичните прекъсвачи трябва да са в позиция “OFF”.

Веригата, в която са включени автоматичните прекъсвачи, може лесно да се провери, като към нея се добави лампа или радио. В случай, че е възможно лампата или радиото да бъдат включени чрез прекъсвача, то той е в изправност. Вероятно в такава ситуация трябва да се пристъпи към нулиране на уредите. Това е стандартен тест, който може да се провежда за всеки вид автоматични прекъсвачи. Противоположната ситуация ще означава, че автоматичните прекъсвачи имат нужда от ремонт или смяна.

Преди да се започне със смяната на автоматичните прекъсвачите, трябва да се прекъсне електрическата верига. Това може да се случи наистина много лесно благодарение на главния бушон на електрическото табло. Обикновено автоматичните прекъсвачи, които се поставят в домовете са 100-амперови.

Уредите се предпазват от пластмасова кутия, в която се разполага устройството. Те лесно могат да се разглобят с помощта на отвертки. Единственото, което трябва да се направи, е да се избере подходящата отвертка и да се развият винтовете. Това ще помогне и автоматичните прекъсвачи да бъдат извадени от гнездото, в което се намират.

Винтовете на клемите, които държат черния проводник, също трябва да бъдат развити. Той трябва да бъде заменен, за да се постигне същия ампераж. Автоматичните прекъсвачи трябва да бъдат поставени на места си, за да се подсигури качествена електрическа верига. В случай, че се налага смяната на уредите, то непременно проводниците на стария и на новия трябва да бъдат свързани по един и същ начин. Това означава, че потребителите трябва да запишат поредността на кабелите или да направят снимка.

Следва панелът за предпазване да бъде върнат на мястото му. Отново с помощта на отвертка винтовете трябва да бъдат затегнати. Електрическото подаване трябва да бъде възстановено, за да се проведат тестовете. В случай, че всичко заработва, то значи автоматичните прекъсвачи са правилно инсталирани.

 

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment