.london и .nyc предприемат два различни подхода

Домейн имената на два от най-големите градове в световен мащаб започват да се разгръщат. Лондон и Ню Йорк стават част от световният тренд и вече имат специализирани домейн имена – .London и .NYC.

 

Това ще бъде наистина голям момент за новите домейн имена от първо ниво. Много специалисти, които се занимават с изследвания в тази сфера, са на мнение, че това е най-успешната сфера, в която ще се развиват интернет адресите. Голяма част от специалистите предвещават големия им успех сред потребителите. Началото на традицията постави немският град Берлин. Те вече има собствен специализиран домейн –  .berlin. Градът, който е доста по-малък от Лондон и Ню Йорк, регистрира голям интерес от страна на потребителите. Скоро борят на регистрациите на името достигнаха 50 000. Тук трябва да се отбележи, че част от домейн имената бяха предоставени за ползване безплатно.

 

Лондон и Ню Йорк

Първите регистрации за домейн името .london могат да бъдат направени на 29 април. Те ше бъдат последвани и от домейн името .nyc, което ще може да бъде регистрирано от 5 май. Плановете за развитието на този ресурс на двата града обаче са коренно различни. Това е причината, поради която специалистите проявяват голям интерес към новите домейн имена, които са от първо ниво. Всеки потребител по света ще може да регистрира домейн име .london. Нещата стоят малко по различно по отношение на Голямата ябълка. Потребителите, които искат да се сдобият с домейн име, което завършва на .NYC, ще трябва да докажат своята връзка с града. С други думи, те трябва да са в състояние да предоставят документи, които ги свързват с космополитния град.

london 

Голямата разлика

Именно в това е голямата разлика, която ще се появи в развитието на домейн имената. Историята показва, че потребителите лесно биха намерили начин да преодолеят изискванията, на които трябва да отговарят за регистрацията. Все пак, това е голямо препятствие, което потребителите трябва да преодолеят, за да се сдобият с интернет адреса, който искат. Освен това, възможностите за препродажба са силно ограничени. Жителите на Ню Йорк няма да могат да препродават имената, които са регистрирали на някой, който не е жител на града.

 

Регистрацията за домейн името .london няма изисквания за доказване на връзка с града. Градът споделя напълно различна философия по отношение на желаещите потребители: Лондон е глобален град, който приветства жители и посетители от цял свят. Именно това е причината, поради която .london съшо ще бъде отворен за регистрации за потребители от цялото земно кълбо. Регистрацията е отворена към всеки, който се интересува от Лондон. Това може да е бизнес, който е базиран в английската столица или просто защото потребителите чувстват принадлежност или интерес към града.

 

Приоритети

Лондонски фирми и жители ще получат първите чипове на домейни по време на началната фаза. Жителите и фирмите, които са базирани в Лондон, ще имат привилегията да регистрират първите домейн имена в началната фаза. Все пак всеки може да изиска името, което е избрал по време на периода, който се нарича “London Priority Period”. Домейн имената ще бъдат предавани на притежателите по четири приоритета:

 

  1. Притежателите на регистрирана търговска марка.
  2. Фирми и физически лица от Лондон, които регистрират своите собствени имена
  3. Фирми и физически лица от Лондон, които регистрират други имена
  4. Потребители, които нямат специална връзка с града
Директория за статии Blogomania.org
Add a comment