Как най-добре да вложим енергоспестяващите крушки в домашното осветление

Един от най-добрите начини за намаляването на енергийния отпечатък на домовете, както и на цялостната електрическа цена, е да се използват енергоспестяващи крушки на мястото на стандартните в лампите. Компактните луминесцентни тела използват много по-малко енергия, отколкото източниците с нажежаема жичка, защото те могат да произвеждат повече светлина за същото количество консумирана енергия. В допълнение, тъй като този начин на осветление е по-ефективен, нека кажем, че той произвежда и по-малко топлина, а е и по-издръжлив.

Може би вече си мислите за суровата светлина на голямата луминесцентна тръба и характерните за нея бръмчене, трептене, и “корпоративно” чувство. Въпреки това, в сравнение с тези стари флуоресцентни лампи, новите крушки имат много по-добри качества, като например по-добър цвят, по-малък размер, по-ефективен разход, както и по-висока надеждност.

Разполагате с две възможности, когато решавате дали да трансформирате вашите осветителни тела с енергоспестяващи крушки. Бихте могли или да замените съществуващите електрически лампи с нажежаема жичка с луминесцентни такива, или да ги смените със светодиодни тела. Както може би се досещате, подмяната на старите лампи с LED такива е най-ефикасният вариант. Но той изисква и повече работа и инвестиции. Ето защо в момента е редно да се посветите на енергоспестяващите крушки, за да постигнете по-добър стандарт на осветление, който да не натежи много на джоба ви. Този вариант е далеч по-лесен, а в днешно време ви носи и най-различни благини. Опцията компактни луминесцентни тела ви позволява просто да отвинтите старата крушка и да я замените с нова флуоресцентна лампа, която има всички нужни елементи, за да свети не само като, но даже и по-добре от старото тяло.

Преминаването към енергоспестяващите крушки представя няколко различни предизвикателства пред вас. Вие вероятно ще искате да запазите нивото на осветеност, което сте имали преди преобразуването. Като общо правило трябва да знаете, че компактната луминесцентна крушка произвежда от 3 до 4 пъти повече светлина на ват в сравнение с тази, работеща с нажежаема жичка. Обикновено на опаковките на енергоспестяващите крушки е изписано как става превръщането на мощността. Например 13 вата луминесцентна лампа е съответна на = 60 W обикновена крушка. Друго нещо, което трябва да имате предвид, е как новият тип осветително тяло ще работи с ключа за димиране. Ако имате такъв ключ за контрол върху силата на осветеност, трябва да сте наясно, че светлината, идваща от енергоспестяващата крушка, се нуждае от специален димер заедно със специален баласт, които да позволяват затъмняването. Все пак съществуват и няколко производителя, които правят компактни луминесцентни лампи, които могат да работят със стандартните димери. Те обикновено са обозначени върху опаковката. Трябва да сте сигурни, че използвате тях, ако сте със стандартен контролер на светлината.

Най-доброто място, където можете да започнете смяната на крушките, е пространството, където бихте могли винаги да оставяте включена светлината. Може би това е вашият офис, кухня, или развлекателна зала. Вероятно ще искате да обмислите и други приложения, в които се използват голям брой крушки наведнъж, като например вентилатор на тавана или полилей. В моята къща, над кухненската маса има полилей с пет крушки. Това тяло е винаги основният източник на светлина в кухнята. Ето защо при мен това беше и логичният отговор на въпроса къде първо да инсталирам енергоспестяващите крушки. Други места, които трябва да са сред първите в списъка за смяна, е редно да са тези, при които е трудно да достигнете източника на светлина, за да смените осветителното тяло. Понеже компактните луминесцентни лампи имат много по-голяма продължителност на живота, така ще спестите усилия и нерви.

Ако проявявате интерес да разберете какви ще са спестяванията ви от разходите за електроенергия, можете да използвате тези прости примерни изчисления:

Годишен разход за енергия = (W x H) х 365/1000 х 0,07лв
където W = ватовете, а H = броя часове, за които използвате крушките през деня

Годишен разход за лампите = (H х 365) / RRL х LC
където H = броя часове използване на ден, RRL = номиналната продължителност на живота на крушката, а LC = цената на осветителното тяло

Намаляването на домашната ви консумация на електричество е не само добро за портфейла ви, но е положително и за околната среда. Енергоспестяващите крушки редуцират въглеродните емисии, защото изискват по-малко електричество от енергийната мрежа (както можете да разгледате тук например: http://vikiwat.com/energospestqvashti-lampi-i-krushki.html). Помогнете на себе си и на нашата планета едновременно, като преминете на компактни луминесцентни крушки, където това е възможно.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment