Дигитален или Аналогов Мултиметър – Кой е правилният избор?

И двата вида мултиметри (дигитални и аналогови) изискват от вас да решите какво да тества първо: омове, напрежение или ток. След това изберете диапазона, който ще тествате. Например: На аналогов мултицет, ако ви се налага да тествате AC напрежение в мрежа от 120-волтов стенен конатакт, а само го настроите на функцията за 30 AC волта, мултиметърът ще се претовари и най-вероятно ще се повреди. Вместо това, изберете настройка, която е по-голяма от 120 AC волта.

Мултиметрите идват с две цветни сонди за тестване, които се свързват към жакове на мултиметъра. Сондите са електрически изолирани кабели с метални върхове. Като цяло, червената сондата се включва към жака с “+”, а черната сонда се поставя в този, който е обозначен с “-“. Когато сондите влезнат в контакт с една електрическа верига, резултатите се извеждат на LCD четец или аналогова метрична скала.

Когато се извършва тест за волтаж и апмераж, за да се захрани мултиметъра се изполва електричеството, което се намира в действащата електрическа верига. За провеждане на тест за съпротивление и непрекъснатост на електрическата верига, батериите в мултиметъра изпращат слаб електрически сигнал по веригата, която се тества, за да се вземат показанията. С оглед на вашата безопасност е добре да избягвате тестове на включена електрическа верига, докато не усвоите отлично използването на мултиметъра за показване на съпротивление и непрекъснатост.

Дигитален или Аналогов Мултиметър

За ремонти на уреди и електронни устройства е по-удачно да закупите дигитален мултиметър, вместо аналоговия му вариант. Този вид мултиметър е много по-лесен за разчитане и можете да превключвате между наличните функции много по-лесно. Дигиталните мултиметри имат LCD дисплеи и правят тестове за непрекъснатостта на електрическата верига. Някои дигитални мултиметри имат разполагат и с функция за автоматично определяне на диапазона на измерването, както и други предимства, които липсват при аналоговия мултиметър.

Аналоговите мултиметри имат няколко скали върху циферблата с подвижна стрелка и много ръчни настройки на ключа с функциите. Не е никак лесна задача да се определи правилния мащаб и да се разчете резултата на циферблата. Освен това понякога резултатите трябва да се умножават по 10 или 100, за да получите необходимата правилна крайна стойност. Всичко зависи от функциите, с които разполага аналоговия мултиметър (уверете се, че той може да направи тест за непрекъснатост на електрическата верига).

За да ви бъде по-лесно и ръцете ви да бъдат свободни по време на провеждането на тестовете, можете да изберете мултиметър със стойка, която да го придържа стабилен, или пък можете да го закачите на стената. Ако мултиметърът не е оборудван с кабели и „крокодилски“ клипсове, то тогава ще се наложи да ги закупите.

Първото нещо, което трябва да имате предвид преди закупуването на мултиметър, когато избирате между дигитален и аналогов вариант, е, че всъщност дигиталните мултиметри са съвременният вариант на аналоговите. Поради тази причина дигиталните мултиметри са по-усъвършенствани, по-надеждни и в пъти по-лесни за употреба. Плюсът на аналоговите мултиметри е, разбира се, по-евтината им цена. Независимо обаче кой вид мултиметър ще изберете, имате възможността да го закупите онлайн от специализираните магазини за електроника като vikiwat.com.

 

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment