На калпак от градското население по един плъх

Унищожаването на плъхове е застрашено или много затруднено най-вече от голямата им популация. Един женски плъх ,зависи от кой вид е, ражда от 7 до 10 малки плъхчета  по няколко пъти в годината, които съзряват  много бързо и образуват една колония или направо армия, със свои порядки и силно изразена йерархичност. Ако видят зор и нямат достатъчно храна плъховете, които стоят по-високо в йерархията започват да избиват стоящите по-високо.

 

Не е за вярване, но в 21 в. век това изглежда като много преувеличено изявление, в технологичния век, където всичко се движи и променя скоростно и е динамично, в свят, завладян от високите технологии …изведнъж компютърният ви кабел бива прекъснат от гризач. И този гризач няма какъв друг да е, освен някой плъх.

 

При това ръстът на плъховете нараства точно в градска среда, а не в селска или в откритата природа.Унищожаването на плъховете е свързано с доста детайлно опознаване на техните навици и обиталища. У нас се срещат най-вече черен и сив плъх. Черните плъхове живеят по покривите и по високите места на сградите, а сивите в канализацията, копаят си дупки до шахти, правят си гнезда и складчета за хранителни запаси, аварийни тунели. Черните се хранят с плодове и други немесни храни, докато сивите плъхове са месоядни. Стига да има какво да ядат. Ако няма, стига им хартия  и дори сапун.

 

Голямата концентрация на плъхове в градовете говори само за едно нещо – градската среда е много замърсена, със стара и запусната канализация, сметищата са също голямо свърталище на плъхове, да не говорим за складове и производствени халета, гаражи и др. Ако имаше нужната хигиена, може би нямаше да има такава огромна популация на плъхове. Все пак, при нас поне се правят някакви опити за унищожаване на плъхове, използват се бързо действащи отрови или пък се залагат капан ,като има настъпление от плъхове по жилищните сгради ,тъй като отровите не са за предпочитане , където има много хора и домашни животни. Затова пък в складове и стопански сгради отровите за унищожаване на плъхове са допустими. Горе-долу по целия свят действат при унищожаване на плъховете по сходни начини.

 

Обаче има и изключения. Не навсякъде се занимават с унищожаване на плъхове. В  северозападна Индия например не само не допускат унищожаване на  плъхове ,но там даже ги боготворят, защото плъховете в тази част на Индия са обявени за свещени животни. Това е свързано с богинята на плъховете Карни Мата. Историята на богинята е дълга, но може само да споменем, че плъховете в храма са преродените роднини на човека. Ето защо там хората и дума не дават да се издума за унищожаване на плъховете. Там даже ги хранят с мляко и други вкуснотии. Смятат го за голямо постижение даже, ако ядат после от банан, нахапан от плъх. Там, в този район на Индия смятат, че плъховете закрилят хората и даже ги лекуват. Каква драстична разлика, докато в западната среда те са обявени за един от най-големите преносители на зарази. Индийците опровергават това твърдение.

 

Какво да се прави, шарен свят, шарени вярвания и разбирания по отношение унищожаването на плъховете.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment