Защита на длъжника в производство по несъстоятелност: Какво трябва да знаем

Защита на длъжника в производство по несъстоятелност: Какво трябва да знаем Друго

Длъжник, който по стечение на обстоятелствата се намира в производство по несъстоятелност (познато също като фалитно производство или инсолвентно производство), може да се нуждае от различни видове правна защита в зависимост от конкретната ситуация, в която се намира.

Производството по несъстоятелност се предприема, когато длъжникът не може и не е в състояние да изпълни своите финансови задължения и съществува риск от неплатежоспособност или недостатъчни активи, за да покрие дълговете си.

Видове защита на длъжника в производство по несъстоятелност: Какви са вариантите

Съществуват различни начини, по които може да се осигури защита на длъжника в производство по несъстоятелност, а ето и някои от основни от тях:

1-во: Спиране на преследването

В производството по несъстоятелност се налага автоматично спиране на всички съдебни и изпълнителни производства срещу длъжника. Това дава възможност на длъжника да се защити от преследване от кредиторите и да се фокусира върху реструктурирането или ликвидацията на дружеството, според конкретната ситуация;

2-ро: Признание на несъстоятелността

Длъжникът има възможност да представи доказателства за своето финансово положение и да се опита да убеди съда, че е несъстоятелен. Ако съда признае несъстоятелността, ще бъде определен и назначен ликвидатор, който ще управлява процеса по реструктуриране или ликвидация на дружеството;

3-то: Преструктуриране на задълженията на длъжника

В някои случаи, ако съда смята, че длъжникът има възможност да се възстанови финансово, може да се предостави възможност за преструктуриране на задълженията му. Това може да включва уреждане на договорки с кредиторите за отлагане на плащания, намаление на дълговете или други мерки за подпомагане на длъжника да възстанови платежоспособността си;

4-то: Ликвидация на дружеството

Ако длъжникът не може да се възстанови финансово или няма достатъчни активи за покриване на дълговете си, съда може да нареди ликвидация на дружеството. В този случай, ликвидаторът ще продаде активите на дружеството и ще разпредели средствата между кредиторите в съответствие с приоритетите, предвидени в законодателството.

Каква е целта на тези мерки

Всички тези мерки, които изброихме, могат да бъдат предприети с цел защита на длъжника и оптимизиране на възможностите за възстановяване на платежоспособността му.

Какво можем да направим

Ако попаднете в подобно положение като длъжник, най-доброто, което може да се направи от ваша страна е да се консултирате с адвокат или правен експерт, които имат опит и познания в областта на търговското право. Намерете добър юрист, който е специализиран в областта на този тип качуци, така че да получите съвети и помощ в процеса на производство (можете да научите повече на SofLaw.bg).

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment