Разчитане на показанията от осцилоскопи

Осцилоскопите са уреди, които се използват, за да се разчете дължината на вълна. Устройствата сравняват напрежението на сигнала, като след това ги показват във времева графика. По този начин потребителите са в състояние да видят развитието на напрежението на вълната, най-високите и най-ниските части, както и разстоянието между тях, което се нарича амплитуда. Показанията на осцилоскопите дават визуална представа как изглежда вълната във всеки един момент. Осцилоскопите често се използват за тестване на аудио вериги и за сравняване на звуци.

Сравнението на различните звуци на вълните може да даде представа каква е разликата в действителния тон на вълната. Уреди, като осцилоскопите, позволяват на инженери и учени да добият визуална представа какво означава всяка част от вълната.

Във физиката дължината на вълната се измерва в херц. Латинското означение на мерната единица изглежда по този начин – Hz.

Използването на тези уреди не е толкова лесно, колкото изглежда на пръв поглед. Разчитането на показанията изисква познания за основните елементи на осцилоскопите на Викиват, както и за мерните единици, които се използват.

Инструкции за разчитането на показанията на осцилоскопите

Изпращането на сигнал към уреда е началната стъпка, която трябва да предприемете. Традиционно осцилоскопите имат възможност за мащабиране на дисплея. Това означава, че трябва да се намери онзи мащаб, който позволява да се видят най-горната и най-долната точка на вълната. Разстоянието между двете точки се нарича амплитуда.

Огледайте добре вълните, които осцилоскопът отразява на дисплея. Вече споменахме, че пространството между двете най-отдалечени точки на вълната се нарича амплитуда. Колкото по-голямо е разстоянието между тези две крайни точки, толкова по-голяма е амплитудата. Това означава, че в този момент уредите измерват много силен шум. Сравнете този показател със записаната вълна, отстрани на екрана. Това изчисление ще ви даде средните стойности на звука.

Проверка на времето на уредите

Проверете как се регулира показателят време на осцилоскопите. Това ще ви даде представа за колко време можете да измервате показателите и промените, които настъпват във звуковата вълна. Колкото е по-малък отрязъкът от време, толкова по-точно ще бъде измерването. Проблемът е, че ще можете да видите по-малко от цялата дължина на вълната.

Измерване на честотата

Същинското измерване на осцилоскопите се прави в мерната единица херц, който се обозначава с Hz. Погледнете показанията на дисплея и избройте колко пъти вълната достига от най-високия до най-ниския край на амплитудата. По този начин можете да направите измерването на честотата на вълната. Мерната единица за време в този случай е секундата. Колкото по-често има колебания във вълната в рамките на определен период от време, толкова по-висока е честотата на вълната.

Последната стъпка изисква от вас да преброите броя на циклите, които са направени за единица време. Обикновено, това е времето, което сте задали от самото начало на дисплея на осцилоскопите.

Можете да намерите честотата на звука в херцове като умножите броя на циклите по каквато и мерна единица за време да сте избрали. В случай, че показанията на осцилоскопа са отчели, че циклите са завършени за една десета от секундата, то този показател се умножава по 10. Това изчисление ще ви даде мерната единица херц.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment