Пожарна техника и дейност

Фирма “Пожарна техника” ООД предлага обслужване и  поддръжка на пожарогасители, пожарни врати, пожарогасители, проверка и ремонт на пожарогасители, сервиз за пожарогасители, газово пожарогасене, зареждане на пожарогасители и др.

Фирмата е кадрово обезпечена с висококвалифициран и отговорен персонал. Базите се ръководят от инженер със специалност “Противопожарна техника и безопасност”. Капацитетът за зареждане и ремонт е напълно достатъчен, за да може фирма “ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД да изпълни в срок и качествено заявките на своите клиенти.

Дружеството е в процес на непрекъснато обновяване и развитие.

В основата на ценностната система на дружеството стои убеждението, че успехът му зависи от човешкия ресурс и коректността към служителите, клиентите, доставчиците и партньорите, тяхното доверие и подкрепа.

Производствената ни философия е непрекъснатото подобряване на качеството на продуктите и услугите ни, както и поддържане на най-добра цена за всеки един продукт, които фирма “ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД предлага на българския и европейския пазари.

Основната ни цел е да предоставим на нашите клиенти висококачествен продукт с най-добра цена, с което успяваме да постигнем взаимно удовлетворение от добрия резултат!

Фирма “ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД притежава свидетелство N 011/14.06.2006 г. от Национална браншова aсоциация “Пожарна и аварийна безопасност” за сервизно обслужване на носимии и возими пожарогасители. В своята работа фирмата  прилага  изискванията на БДС EN 3:2000, БДС ISO 11602-2:2003 част 2: ”Технически контрол и поддръжка на пожарогасители”, БДС ISO/IEC 17020:2005, като декларира спазване изискванията за качество, сроковете за изпълнение и дадените гаранции.

 

Фирма ”ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД извършва хидравлично изпитване на всички видове бутилки, съгласно БДС ISO/IEC 17020:2005.

 

Пожарогасителите, преминали техническо обслужване се маркират със стикери на “ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД и холограмен знак на Национална браншова асоциация “ПАБ”. Обслужването на пожарогасителната техника се извършва с транспорт на фирма ” ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД.FireBg

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment