ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ С КРЕДИТИ

Наука

Центърът за обучения „АКАДЕМИЯ” вече стартира организирането на обучения по 21 одобрени от МОН програми. Всяка от тях е обвързана с получаването на един кредит. Програмите са за директори, учители, педагогически съветници, психолози, корепетитори, хореографи, възпитатели. Обученията дават допълнителни знания и умения за оказване на първа помощ, справяне с агресията, училищно самоуправление, разрешаване на конфликти, лидерски умения и др. Информация за програмите можете да откриете в Информационния регистър на МОН – http://iropk.mon.bg/ и на сайта на обучителната организацията –  https://ancoragente.com/kvalifikaciq-na-pedadogicheski-specialisti/

 

За информация и записвания:

info@ancoragente.com

0878 887 139

0876 307 124

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment