Национални вестници

– Възможно ли е информацията за случващите се събития да бъдат манипулирани?
– Може ли вестниците да подменят фактите когато започнат да пишат?
– Приближават ли се вестниците до своите читатели след като са преминали в Интернет?

В днешното информационно общество вестниците и масмедиите са безспорния водач при информиране за световните и регионални събития. Понеже те се явяват връзката между властта и гражданското общество на държавата като боравят с доста богат инструментариум за формиране на общественото мнение без да е възможно някой да им се противопостави.

Българските вестнициСпособността на вестниците да насочват и създават определени нагласи при обикновените хора и изключително силна. Днес медиите придават способността да представят определени политически лица в различна от тяхната реална същност. С което при липсата на обективна информация да се промени нагласата към тези политически фигури в положителна или отрицателна роля.

Основната роля на вестниците не е само предоставяне на всевъзможните гледни точки но и да изграждат морални и обществени норми в обществото. Способността на вестниците да формират общественото мнение е неоспорим факт, който отдавна е осъзнат от политиката и бизнеса.

Тънката червена линия между тъмните и светлите намерения е прекалено бледа и при много от вестниците невидима в информирането на обществото за течащите в момента или предстоящи дебати.

Днес основната роля на вестниците е информирането на обикновения човек, като предоставят реалните факти без да подменят моралните ценности в различните поколения.

Отреденото четвърто място на медиите през последните 20 години се използва от властта и бизнеса за ръководене и „напътствие“ в желаната от тях посока чрез подмяна на действителността. Вестниците избират за какво и за кого ще се пише, за кое да се проведе дебат или кое да се подмине. Днес все повече се внушава отрицателния или положителния имидж на хора и партии. Целта е достигане до все по-голям обем от читателска маса. Колкото повече една медия се продава толкова повече тя повишава тиражите си.

Някой вестници си позволяват да нарушат основните демократични принципи, вместо да защитават обществения интерес при протичането на демократичните процеси. Като се опитват да занимават обществото с политическите партии за да спечелят повече медийно внимание сред властта.

Дали вестниците обслужват властта или властта тях?
Силата на властта на медийте е неуспорима, защото за тях овладяването на общественото мнение е напълно постижимо. Подсигурявайки двустранен поток на информация- от гражданите към институциите на властта и обратно. Не без основание медиите са наречени „Четвъртата власт“.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment