Метални врати – Метални конструкции “Боринвест”

СТРУКТУРА

При металните врати за дворове и портални врати вариантите са най-различни. Дворните врати могат да бъдат изработени както от гладък кух профил, така и от ковано желязо. В повечето случаи се изработват с плътна част до 60-80см., а нагоре се оформя като предпазна решетка, която може да се изпълни по най- различни начини. При  този тип врати рамката на крилото се изработва от метален кух профил и се оребрява по необходимия съобразно размера начин. В долната част се поставя студено-валцована ламарина с дебелина 2мм, която може да бъде монтирана челно на рамката или фиксирана централно в светлия отвор на рамката. Също може да се постави ламарината и от двете страни. Така се изгражда плътната част на вратата.

На лицевата й страна могат да бъдат поставени апликации от профил,квадрат или шина, както и ковани орнаменти. Над плътната част до желаната височина се изработва ажурна част. Тя обикновено се изпълнява от вертикално разположен кух профил- тип решетка. Между тях по желание се поставят декоративни елементи. Вместо обикновен кух профил светлата част може да се насити с ковани елементи.

Вратите се изработват с две или повече крила – двукрили, хармоника или еднокрили- плъзгащи, конзолни.

При двукрилите или хармоника се изработва каса съобразно начина на монтаж, при монтаж в светлия отвор се изработва от кух профил, при челен монтаж се използва винкел.

При плъзгащите врати конструкцията се състои от едно крило с вградени 2бр. колела в долната си част. На мястото, където ще се движи вратата, се поставя релса обикновено от Г-образен винкел. В задната част се монтират колела, които водят вратата в горната й част. Там където вратата се затваря се поставя П-образен посрещач.

При конзолните врати конструкцията също е от едно крило. Предимството при нея е, че в отвора не се поставя релса. В задната част на вратата се поставя 2бр. колички, които поемат тежестта на крилото. Релсата се поставя на долния профил на крилото и се движи заедно с него. Изискването при тези врати е, че трябва да се разполага с достатъчно място за плъзгане на крилото и още 2-3 метра в зависимост от големината и. Във всяка може да се вгради и отделна пешеходна врата.

метални врати

Вратата може да има правоъгълна форма, може да бъде дъгообразна или тип кобилица. Над завършващият вратата профил пожелание се поставят остриета. Поставят се струговани панти съобразени с размера и теглото на вратата. Заключването може да е с брава, брава и сюрмета или само сюрмета.

Предлагаме автоматични задвижвания за всякакъв вид врати.Мотора или двигателя освен да отваря автоматично крилото или крилата,  играе роля и да заключва вратата.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment