Как ритуалите за покойници ни помагат да се почувстваме по-добре

Много хора в живота си изпълняват редица ритуали поради някаква незнайна причина. Някои хора смятат, че извършвайки определени дейности и ритуали нещо ще се промени или точно обратното няма да се промени или ще се избегне друго лошо.

Така от аристократични времена и спазвайки древни практики, някои от професионалните играчи на бейзбол, преди да започнат игра докосват с бухалката каската си. Други спортисти пък си наместват лентите на ръката. Трети пък изпълняват твърде дълги и сложни ритуали. Защо хората се занимават с тези всички видове ритуали?

Ако попитате хората, често получавате отговори, които са по-малкото учудващи. Някои хора достигат до там, че дори не ги приемат като ритуали и твърдят, че това е нормално поведение и те не са суеверни. Ако наистина започнем да мислим задълбочено за ритуалите ще стане ясно, че има най-малко три различни поводи (и причини) за изпълнението им.

Защо избираме ритуали и церемонии?

Едно скорошно проучване подсказва, че ритуали като чукането на дърво помагат на хората да се чувстват така, сякаш са се отказали от потенциалния лош късмет, които изкушава съдбата. В един експеримент, Jane Risen и колегите му са провели разговор с група от хора, в който те умишлено изкушавали съдбата, като казвали нещо подобно на например „няма начин аз знам, че вие ще предизвикате инцидент с кола си тази зима в Чикаго“. Някои от присъстващите на разговора започват да чукат на масата пред тях пет пъти, за да изчистят мислите си. Това в случая е равносилно на “чукане на дърво” и изтласкване на нещо далеч от нас.

В последствие учените са установили, че причината ние да правим различни  ритуали като чукане на дърво служи, като симулация за физически избутване на потенциално лош късмет. И в съзнанието си ние приемаме, че този акт на избутване на това лошо нещо далеч прави събитията да изглеждат по-малко ярки. При тях намалява шансовете за настъпване.

Често хората правят ритуали за погребален процес не само за предотвратяване на нещо негативно, но и вече станало нещо лошо. Това е един вид начин да си възвърне чувството за контрол и да се намалят отрицателните чувства след, като нашия свят е бил разтърсен. Проведено е и проучване сред хора загубили любим човек, което показва, че половината от участниците спазват определени ритуали и по този начин те заявяват, че изпитват по-високо чувство на контрол, както и също така, че чувстват по-малко скръб по отношение на тяхната загуба. Разбира се, това проучване е ретроспективен и съдържа много варианти по отношение на видовете загуби, които хората съобщават. Така че, извършването на  някакъв вид ритуално поведение може да помогне за възстановяване на чувството за контрол. Същите чувства, които се разрушават, чрез загуба на любим човек. Ритуалите са онова, което хората открили и превърнали в традиции още хилядолетия по-рано. Те ни помагат преди всичко на живите, за да превъзмогнат по лесно тъгата по загубата на близък човек.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment