Геопарк Искър – Панега

Развлечения

Екопътеката, която ще Ви накара да я заобичате – оазис на дивата природа

“Природата е в нас и ние сме в нея” – тази сентенция е в основата на замисъла за създаването на първия в България ГЕОПАРК “ИСКЪР–ПАНЕГА” на територията на община Луковит. Той включва два микрорайона – Карлуковския карстов комплекс и Крайпътен ландшафтен парк “Панега”. Геопаркът е устойчив туристически продукт от геоложки, геоморфоложки или палеонтоложки обекти с естетическа или културно-историческа стойност. Той обединява наличните природни и исторически дадености на териоторията на общината като повишава тяхната атрактивност както за местните жители, така и за туриста. Геопарка като цялостен продукт предлага образователни и информационни програми, които имат за цел да повишат заинтересоваността на местните жители и посетителите от запазването на обектите от неживата природа в региона и гарантират създаването на устойчиви работни места. Основна задача на геопарка е да стимулира развитието на геотуризма и да съхрани геоложкото и геоморфоложкото наследство за бъдещите поколония.

Екипът на Hote.Li горещо Ви препоръчва да посетите Екопътека “Искър – Панега”…

Видео:

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment