Египет и фараоните

Египет и фараоните

Египетските пирамиди са строени за гробници на много фараони. Още в  древен Египет се е вярвало, че ако даден човек иска да живее и след своята смърт,  трябва да запази тялото си неизбежното  гниене и да предостави на своята душа всичко , което е необходимо за този задгробен  живот, като дрехи, предмети от бита, храна, сечива. И точно , за да запазят телата си , египтяните мумифицирали мъртвите. В самото началото това е ставало с помощта на вид рогозки и платна, кожи, ,в които се  увивали телата, а по-късно поставяли и в дървени ковчези, а тях ги  слагали в каменни саркофази.

Преди да започнат да използват камъка в строителството, древните египтяни  погребвали мъртвите си в  така наречените – мастаби, това е арабска дума , която  означава – скамейка. По този начин работниците при самите разкопки наричали надземната част от гробницата, приличало им  на тухлените скамейки , които са пред къщите на египетските селяни. За щастие на всички, които обичат да пътуват има много екскурзия Египет от които може да се възползвате и да видите голяма част от тези разкопки. По принцип гробницете на фараоните е  трябвало да бъдат най-големи и най-добре обзаведена, да има най- богати дарове.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment