Съвети за подобряване на дистрибуцията на млечни продукти

Много често се пренебрегват възможностите за растеж на продажбите в млечния сектор. Повечето търговци на дребно признават, че клиентите не се задържат в тази част от магазина. Там е по-студено, обикновено е в края на обекта и се разглежда като зона за извършване на планираните покупки, а не за вземане на емоционални решения за пазаруване.

В тази статия с помощта на опитните специалисти в дистрибуцията на млечни продукти от Загора Груп БГ ще ви разкажем как можете да увеличите продажбите на млечни продукти в магазина, чрез изграждане на по-силни потребителски връзки и създаване на по-добра търговска среда.

Според ново проучване, базирано на научни изследвания и промоции на млечни продукти показва, че потребителите смятат, че хвърлянето на едно око към отдела за млечни продукти, си струва времето.

Изследванията показват, че преоткриването на отдела за млечни продукти, може значително да увеличи продажбите им. След задълбочен анализ, са определени най-добрите практики, които помагат за това.

млечни продукти дистрибуция
Изграждане на по-силни потребителски връзки

Добър ход е отдела за млечни продукти да бъде превърнат в активна област в търговския обект. Това много ще подпомогне дистрибуцията на млечни продукти. Най-добрите практики са:

  • Редовно информиране на клиентите за ползите от употребата на млечни продукти и различни техни приложения в готварството.
  • Подпомагане на взаимодействието и ангажираността, чрез създаване на триизмерно пространство с кръстосан мърчандайзинг, атрактивно съхранение и опаковки.
  • Вдъхновяване на потребителите, чрез непрекъснато представяне на образователни съобщения за новите продукти.
  • Разделяне на продуктите по здравословни интереси, като например заздравяване на кости или загуба на тегло. Тази идея е особено важна, тъй като потребителите посочват здравето си като основна причина за закупуването на млечни продукти и често търсят допълнителна информация в магазина.

Създаване по-добра среда за пазаруване

Купувачите в проучването описват млекопреработвателния сектор като “старомоден”, “застоял” и “скучен”. Превръщането на отдела с млечни продукти в по-приятно място за пазаруване, ще привлече повече клиентите. Ето няколко идеи за това:

  • Ясно определяне на отдела за млечни продукти, чрез създаване на лесно разпознаваем периметър и специална среда за продуктите. Това е и възможност за актуализиране на сектора със съвременен вид и усещане.
  • Улесняване на достъпа до отдела, чрез разширяване на пространството и ограничаване на струпването на тълпа. Опашката в определена пътека в супермаркета, ограничава излагането на новите продукти и кара клиентите да подминат бързо сектора.
  • Осъществяване на смислен мърчандайзингът, чрез сегментиране на пространството в по-малки, лесно разпознаваеми търговски зони и създаване на области на интереси, основани на решения.
  • Предоставяне на ясни доказателства за свежестта на продуктите, чрез представяне на чиста и подредена, но не чак клинична среда. Модернизираните визуални детайли могат да спомогнат за това.

В магазините, в които се прилагат тези идеи, дистрибуцията на млечни продукти се е увеличила с до 3%, а времето за пазаруване на клиентите в млечния сектор, се е увеличило повече от два пъти.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment