Регистрация на фирма в ИТ сферата

През последните години стана много модерно да се специализираш и работиш в сферата на информационните технологии. Основната причина е високото заплащане (за българските стандарти) и голямото търсене на високо квалифицирани специалисти в сектора. Основната причина за този глад за кадри е, че тези които си разбират от работата решиха да си регистрират фирма и да започнат собствен бизнес или просто заминаха на запад, където тамошното заплащане е в пъти го високо от тукашното.

И все пак тази статия е за тези, които са решили да тръгнат по стъпките на финансовата си независимост и искат да си направят регистрация на фирма, която да предлага ИТ услуги.

Какво трябва да знаем, преди да предприемем регистрация на фирма

Преди да предприемем каквито и да било действия, трябва да знаем, че за да се упражнява тази професия по закон трябва да притежаваш сертификат или диплома за завършено такова образование. Ако собственикът на фирмата няма, то той трябва да наеме служители, които имат, за да може да се упражнява дейността. Няма логика човек учил двигатели с вътрешно горене да предлага професионални услуги по изработка на уеб сайтове.

За съжаление на пазара в България има много „специалисти” на свободна практика, които предлагат професионални услуги след няколкочасово самообучение в Интернет. Ако вие все пак не сте от този тип хора и си имате съответните документи, то можете спокойно да упражнявате професията си.

Как мога да си регистрирам фирма в България?

В България има два начина да си регистрираш фирма. Ако имате достатъчно свободно време, можете да прочетете в Интернет за стъпките необходими за регистрация на фирма и документите, които трябва да се попълнят и подадат в агенцията по вписванията. Трябва да сте внимателни, защото при най-малкият проблем, могат да ви откажат регистрацията, а това е свързано с допълнителни разходи и време.

Вторият вариант е да се доверите на някоя от фирмите, които предлагат професионални услуги по регистрация на фирма. Те гарантират, че фирмата ви ще бъде вписана в търговския регистър и се заемат с изготвянето и подаването на всички документи. От вас се изисква само да се явите пред нотариус и да откриете набирателната сметка в банката.

Каква да бъде правната форма на фирмата?

Като цяло изборът ви се свежда до двете разновидности на дружеството с ограничена отговорност като най-подходящи за създаване на фирма в ИТ сферата. Разбира се, можете изберете и ЕТ (едноличен търговец), но това е правна форма, която е изключително неподходяща , поради отговорността която носите с личното си имущество. Иначе казано, ако недай си боже възникне проблем и фирмата задлъжнее много, примерно към държавата, тя има право да погаси този дълг с личните ви вещи и имоти.

При ЕООД и ООД, вие отговаряте до размера на внесения капитал и следователно личното Ви имущество няма отношение във фирмените дела. Ако сам ще започвате бизнес, то тогава вие ще бъдете едноличен собственик на капитала, което значи, че трябва да направите регистрация на ЕООД. В противен случай, заедно със съдружника си трябва да направите регистрация на ООД.

Избор на счетоводна кантора

След като вече сте си направили регистрация на фирма, вие трябва да намерите счетоводител или счетоводна кантора, която да се грижи за счетоводството във фирмата. Можете да наемете на работа счетоводител, но тогава трябва да му плащате не малка заплата, а за стартираща фирма, това е изключително неизгодно, имайки предвид, че в началото приходите няма да са толкова големи.

По-удачният вариант е да наемете счетоводна кантора и да си плащате месечна такса за счетоводни услуги. Пазарът е пренаситен вече и можете да си наемете счетоводна фирма на приемлива цена и с добри счетоводители.

Трябва обаче, много да внимавате на каква счетоводна кантора доверявате счетоводството на фирмата си, защото при грешно водено счетоводство е възможно да понесете сериозни санкции като следствие на една данъчна ревизия. Когато търсите добра счетоводна къща, гледайте дали фирмата гарантира по някакъв начин безупречната си работа и качеството на предлаганите от нея счетоводни услуги. Дали с големи имена в кантората или по-някакъв финансов начин.

Също така ще е добре да се образовате малко в тази сфера, за да можете да следите лично нещата и ако изскочи някоя неясност или грешка тя да бъде коригирана на време, а не от данъчните служители. Разпитвайте и дали кантората има опит с фирми от ИТ сектора. Това също е изключително важно.

Като цяло започването на собствен бизнес и регистрацията на една фирма не е лесно начинание. Свързано е с много всеотдайност, труд, нерви и упоритост. В крайна сметка това не е по силите на всеки, но тези които успеят да се справят с всички трудности и създават стабилна фирма, ще имат истинска финансова независимост и възможността да разполагат с времето и живота си като цяло.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment