Поглед отблизо върху микроинверторите

Инверторите играят важна роля във фотоволтаичните системи за набавяне на соларна енергия. Тази роля често не се признава, въпреки че те са компонент, който има огромно влияние върху разходите за оборудване.

Трансфертерите са от съществено значение за превръщането на електрическия ток от прав (DC) в променлив (AC), така че да е използваем при захранването на уредите в нашите жилища и на работното ни място. Основният принцип на действие е алтернативното комутиране (чрез мощни транзистори и тиристори) на постоянно напрежение към намотките на един трансформатор, който подава на изхода необходимата големина променливо напрежение. В този вид системи ние определено сме зависими от инвертора, за да може слънчевата енергия да е използваема.

За постигането на максимална ефективност инверторите трябва да бъдат с отлично качество, защото в противен случай твърде много енергия ще бъде загубена в процеса на преобразуване. А това е от решаващо значение за енергийната ви фотоволтаична система – ако е с лоша ефективност, ще бъде намален потенциалът на вашите инвестиции, тъй като те ще ви дават по-малка възвръщаемост срещу вложените пари.

От създаването на микроинверторите, които вече могат да бъдат включени във всеки отделен панел за преобразуването на енергията още при източника, фотоволтаичните системи са станали изключително енергийно ефективни.

Фотоволтаичните системи, с помощта на микроинвертори, вече са елиминирали конкуренцията на по-старите устройства с много кабели, свързващи ги с един основен по-голям трансфертер, което е чудесно, тъй като този тип процес на мрежата беше причина за голяма част от загубата на енергия.

При пазарене на такава система е много важно да разпитате търговеца за надеждността и ефективността на инверторите, които ще закупувате. В интернет ще намерите огромен брой оферти на най-разнообразни цени, но не бива да прибързвате с избора си, защото е винаги най-добре да вземете информирано решение.

Обикновено гаранцията, която идва заедно с оборудването, е най-точният показател за качество. Закупуването на възможно най-доброто и с най-дълго обезпечение соларно оборудване ви осигурява спокойствие и максимален резултат при работа.

През годините ефективността на вашите слънчеви панели намалява успоредно с увеличаването на тяхната възраст. Закупуването на евтини солари, само с десет години гаранция към тях, е малко вероятно да има финансов смисъл. Няма никаква полза да си закупувате нов набор толкова скоро, особено когато спестените пари са ви по-ценни. Доскоро трансфертерите за соларно оборудване идваха с десетгодишна гаранция, но за щастие напредъкът в технологиите доведе до развитието на високоефективни микроинвертори и вече спокойно можем да погледнем към бъдещето.

Има много предимства в използването на няколко микротрансфертери, а не на един общ по-голям. Най-важното им преимущество е фактът, че, ако има проблем с някой от панелите, останалата част от тях са в състояние да се справят добре самостоятелно.

Разбира се трябва да добавим и редицата вградени защити, чрез които тези уреди са предпазени от късо съединение, високо напрежение и претоварване.

Фотоволтаичните системи с инверторите, за които говорим, са по-малки и удобни в сравнение с по-стария тип оборудване, който изисква използването на различен тип кабели. Нека добавим и по-спретнатия външен вид, който превръща новия вариант в по-лесен за използване. По-малките размери на системата ви дават и повече варианти за нейната инсталация – а това води и до по-малко разходи.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment