Home » Articles tagged ‘инвертори

Честотните инвертори – използване на слънчева енергия за захранване на мотори

August 1, 2014 | Автор: | Публикувано в Технологии

Енергийната ефективност е много актуална тема в момента. Тя се е превърнала в основна цел на повечето компании. Освен това, собствениците на домове залагат все повече на уреди, устройства и подобрения, които да щадят природата и да им пестят пари. Като резултат може да се надяваме на намаляване на въглеродните изпарения. Трябва да се отбележи, …

Определяне на размера на честотните инвертори

July 1, 2014 | Автор: | Публикувано в Технологии

Честотните инвертори започват да се превръщат в стандартна част от повечето електрически вериги, които имат нужда от контрол и преобразуване. Повечето от тези уреди са разработени така, че да позволяват лесна инсталация и работа. Все пак от гледна точка на процесите и устройствата им са доста сложни. Те имат сложен софтуер и хардуер. Работата на …

Поглед отблизо върху микроинверторите

October 18, 2013 | Автор: | Публикувано в Технологии

Инверторите играят важна роля във фотоволтаичните системи за набавяне на соларна енергия. Тази роля често не се признава, въпреки че те са компонент, който има огромно влияние върху разходите за оборудване. Трансфертерите са от съществено значение за превръщането на електрическия ток от прав (DC) в променлив (AC), така че да е използваем при захранването на …