Паркинг сензори

Използването на автомобилите се е превърнало в необходимост. Без автомобила съвременния начин на живот би бил невъзможен.

От техническа гледна точка моторното превозно средство е сложна система от комбинацията на различни детайли и системи, осигуряващи както задвижването и управлението така и безопасността и комфорта на водача и пътниците.

С развитието на технологиите и научните открития, в автомобилната индустрия навлизат все повече иновации и подобрения, улесняващи управлението на автомобила, повишаващи комфорта в купето и обезпечаващи високи нива на безопасност.

Една от системите, навлизащи все по-широко в оборудването на автомобила са така наречените паркинг сензори /или парктроник/. Системата се състои от няколко датчика, подаващи синхронизирано информация и малък дисплей, който се поставя на удобно място на или в автомобилното табло.

Датчиците се инсталират в задната, крайна част на автомобила / в края на бронята и под купето/ като предават изображение и едновременно задействат звуков сигнал при доближаване на препятствие.

Главните характеристики, определящи качеството и степента на надеждност на паркинг сензорите, общи за всички модели са:

  • Скорост на подаване и обработка на информацията.
  • Точност при измерване на разстоянието до обектите.
  • Възможност за настройки, яснота на визуалното изображение, липса на фалшиви сигнали.
  • Точна диагностика при повреда в някой от датчиците.

Движението на автомобила на заден ход и в частност паркирането са от най-трудните елементи от управлението на автомобила. Липсата на видимост на много големи участъци от пространството при паркиране назад, са предпоставка за неприятни инциденти и щети по автомобила или друго имущество.

С монтирането на паркинг сензори рисковете от щети при маневри, изискващи движение на автомобила на заден ход се свеждат до минимум, а в много от стандартните ситуации напълно се избягват.

Освен рисковете от щети и повреждания, системата улеснява и извършването на самите маневри. Постъпващата на дисплея визуална информация, намалява нуждата от концентрация при маневриране и повишава комфорта при управлението на автомобила.

Паркинг сензори, отговарящи на всички технически стандарти ще намерите в магазин Вилаз.

Научете повече за този тип продукти в нашия уебсайт http://vilazbg.com

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment