Немски език – най-разпространен в Европейския съюз

Данните сочат, че немски език говорят като майчин 98 милиона души. Той е най-разпространеният език в Европейския съюз, принадлежи към индоевропейското езиково семейство и според лингвистите е близък до английския. Това е напълно обяснимо предвид факта, че и двата езика са заимствали значителен брой думи от латински и използват латинската азбука. За разлика от английския, освен 26-те латински букви при него се използват и три гласни с умлаут, както и съгласната есцет.

Немски език е единственият официален език в Германия, Австрия и Лихтенщайн. Той е най-разпространеният език в Швейцария, официален е (наред с френския) и в Люксембург, а е и един от 23-те официални езика на Европейския съюз.

За разлика от английския, трудно е да се научи перфектно немски език. Той е един от сложните за изучаване езици. В немски език има четири падежа – именителен, родителен, винителен и дателен. А съществителните имена се изменят по падеж, род и число. Глаголите също са поделени на групи, като всяка от тях има специфични особености при спрежението.

Сложната граматика на немския език обаче не е основателна причина неговото изучаване да бъде ограничено. Търсенето на кадри, добре владеещи го, във всички сфери на икономиката и услугите (най-вече туризма) мотивира младите хора да го изучават паралелно с английския език.

Практиката сочи, че най-добра езикова подготовка по немски език дават езиковите гимназии, сред които особено популярна е тази в град Ловеч. Неуспелите да се „класират” за обучение в езикова гимназия обикновено се ориентират към посещение на частни езикови курсове по немски език. Най-качествено е предлаганото обучение по немски език в Гьоте институт. Той представлява вид образователна институция с представителства в 91 страни за популяризация на немския език и култура. Те организират реномирани езикови курсове и имат над 1000 партньорски училища по света.

Владеенето на немски език отваря много врати пред изправените пред прага на живота младежи. Той е първоначалната „вноска” за кандидатстване в тамошен университет и получаването на стипендия.

На по-неамбициозните владеенето на немски език дава реална възможност за работа в чужбина, осигурена от бюрата по труда. И макар днес граници вече да не съществуват и пазарът на труда да е отворен за всеки, желаещ да опита късмета си на запад, то не така стояха нещата в недалечното минало. Владеенето на немски език даваше възможност да се докоснеш до един съвършено различен свят и култура, а при наличие на малко повече късмет и упоритост да съумееш да се докажеш като професионалист и успееш да получиш работа в Германия – http://omegals.com/obuchenie_na_nemski_ezik.php

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment