Набавяне на ток от соларни панели

Ако искате да получите ток от соларни панели, на място където няма енерго разпределителна мрежа, ви е необходимо да свържете соларният панел чрез кабел с контролер, който регулира волтажа на соларният панел преди той да достигне до акумулатора. Както и регулира разреждането на самия акумулатор, който захранва консуматора, който искате да захраните с електричество.Соларния панел може да работи както на силно слънце, така и на много слабо или просто на светлина през облаци и мъгла, но ще дава много по-нисък ампераж отколкото ако има силна осветеност. През зимата соларните панели тип фотоволтаични панели са по-ефективни поради ниските температури – защото са изградени от полупроводници, които повишават ефективността си при по-ниски най-вече минусови температури.

Поради много по-слабото слънцегреене през зимата, ако използвате соларни панели, особено ако има много облаци, снеговалежи, мъгла и други природни условия, затрудняващи попадането на слънчевите лъчи върху клетките на соларния панел, съвсем нормално и ефективността на панела за набавяне на ток намалява значително и може да клони към нула.

През лятото е много по-лесно да получите ток от соларни панели панели, тъй като слънцето е много по-силно и има по-голямо слънцегреене. След като сте свързали контролера към соларния панел, акумулатора и консуматора, и съответно ако контролера има функцията да предпазва от разреждане на акумулатор, не трябва да правите нищо повее от това. Контролера ще изключва тока към консуматора, ако акумулатора се разреди под 70% от капацитета си – ако е немски контролер на фирма Steca или друг контролер с такава функция.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment