Късогледство – що е то?

Болестта късогледство, наричаща се още миопия, представлява зрителна аномалия, при която изображението се получава пред ретината. При късогледство лъчите, които идват от наблюдаваното изображение, не попадат върху ретината поради различни причини. В резултат лъчите от обекта се пречупват преди да достигнат самата ретина. Хората, които страдат от късогледство, виждат мътно и размазано отдалечените от тях обекти. Зрението им е по-добро наблизо, отколкото надалеч.
Характерно при късогледство е, че то рядко е вродено. Най-често възниква в училище. Обикновено така наречената „училищна миопия” (училищно късогледство) се развива бавно и не достига много високи степени. Учените считат, че тя се предизвиква от действия, изискващи фокусирането върху близкостоящи обекти – четене и писане например. Доказано е и че деца, които четат по 30 минути или повече дневно, имат почти два пъти по-висок риск от късогледство.

Съществуват и различни видове късогледство, базирани на различни критерии – причина за възникване, тежест на заболяването, възраст и възраст при начало на заболяването. Има няколко критерия, за да се открие вида на даденото късогледство. Има, обаче, и класификации, които се базират само на един критерий. Такава е например класификацията за късогледство на Бориш и Дюк-Елдер. Тя се основава на причината за възникване. Според тях видовете късогледство биват аксиална и рефракционна миопия, като първият тип се дължи на удължена очна ябълка, а втория – на нарушения в елементите на окото.
Интересна статистика показва, че държавите, където заболяването късогледство е най-често срещано, са Тайван, Япония и Сингапур. Едва 31 процента от китайското население страда от късогледство, но процентът само сред студентите в същата държава е от 77 до 80. Също така е доказано, че има по-голяма честота на срещане на късогледство сред хората от европеидната раса. В САЩ и Европа до 40 на сто от хората страдат от късогледство, а в Африка такива са едва 10 до 20 процента.

Оказва се, че честотата на болестта късогледство зависи от много фактори –раса, възраст, пол, професия, държава, етническа принадлежност, околна среда и още много неща, които оказват влияние. Освен това много изследвания показват, че с увеличаване нивото на образованието, се увеличава и срещането на късогледство, открита е връзка между него и коефициента на интелигентност.
С напредване на възрастта късогледството обикновено се развива регресивно. От друга страна, повечето хора в зряла възраст развиват и така нареченото старческо далекогледство – не виждат ясно наблизо. Някои смятат, че далекогледството компенсира късогледството, но това не е така – начините за коригиране са отново с различни видове лещи и очила.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment