Кредит от банка или заем от заложна къща

заложна къщаСитуацията, в която човек изпитва остра липса на парични средства е позната практически на всеки българин. И ако нямате щастието по случайност да сте богат наследник, който да продаде част от оставеното му наследство то единственият изход да се справите с неприятна във финансово отношение ситуация е да вземете заем. Няма да коментираме паричния заем от приятел – разбирате се за срок и след това връщате заетите пари, по правило без никакви допълнителни лихви. Ако обаче приятелите нямат възможност остават два варианта – банка или заложна къща. В статията ще сравня какви са плюсовете и недостатъците на всяко едно от тези финансови учреждения.

Размер на отпуснатата парична сума.

Доколкото в заложна къща можете по закон да получите само заем срещу залог на ценни движими вещи, то не следва да се разчита, че сумата, която ще бъде дадена ще бъде в големи размери. За това и заложните къщи са подходяща алтернатива за неголеми парични заеми, а банките когато се нуждаем от по-крупни кредити. Най-често оставяните като залог вещи за бижутата от злато и за да има представа колко точно би получил срещу тях клиентът само трябва да посети сайтовете на кредитиращи срещу залог къщи и да види каква е цената, на която приемат златото, в зависимост от пробата му. Ако за вашите златни бижута няма отбелязана проба не се притеснявайте, всяка една заложна къща има на разположение комплекти с киселини, които да дадат чрез тест пробата на Вашето бижу.

Необходими документи.

За да получите класически потребителски кредит от банка обикновено ще бъдете подложени на щателна проверка изискваща от Вас справка за получавани заплати, трудов договор, а ако тези документи не могат да покрият исканата сума банката може да поиска и поръчител. Задължително ще бъдат поискани и документи за собственост на недвижимото имущество и автомобила на кредитоискателя. За разлика от тях в една заложна къща клиентът се нуждае само от документ за удостоверяване на самоличност. Паричният заем се отпуска само на база лична карта и занесените от клиента като гаранция ценни движими вещи. Като правило това са леки и лесно преносими предмети като бижута от ценни метали, актуални смартфони и лаптопи.

Скорост на отпускане на паричния заем.

В банката искането за отпускане на кредит обикновено се разглежда между три дни и седмица, а за получаването на паричен заем от която и да е българска заложна къща това време е не повече от тридесет минути. Това време е нужно на служителят, за да направи оценката на отнесеното там златно бижу или да провери изправността на залаганата техника и да напише и отпечата заложен билет, който да предостави на клиента. За да не бие напразно път клиента до избраната заложна къща и да се окаже, че вещта която иска да остави срещу паричния заем не представлява интерес винаги е добре предварително по телефон или от сайта на къщата да се провери приемат ли се такива вещи или да потърси друга отпускаща кредити срещу залог къща, която би ги приела.

Лихвени проценти по заемите

Безспорно лихвените проценти в заложна къща на месец са колкото в банката за година, за това и бързите кредити срещу залог обикновено се използват от клиенти имащи нужна от малки суми и за кратък срок, където тези високи лихви не се усещат от потребителите толкова болезнено. По този критерий банките уверено водят пред къщите кредитиращи срещу залог.

Като обобщение на разгледаните по-горе предимства и недостатъци можем да обобщим, че ако клиентът се нуждае от голям като размер кредит, който да погасява дълъг срок и същият има официален висок доход или е собственик на недвижимо имущество, което да постави под ипотека то логичното и по-добро решение е да се обърне към банката. Ако обаче потребителят иска без всякакви усложнения /справки, документи, поръчители и т.н./ да получи бързо неголям, краткосрочен заем то неговият логичен избор е паричният заем срещу залог от заложна къща.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment