Как се отрази кризата на счетоводния бранш

Световната икономическа криза се стовари с пълна сила върху българската икономика. Наред с традиционните икономически и социални проблеми, които има страната ни, влиянието на световната рецесия нанесе болезнен удар върху и без това слабата ни  и трудно прохождаща икономика. Изражение на това са вълната от фирмени фалити, отлива на големи и малки чуждестранни инвеститори, пропадането на доскоро перспективни сектори, които бяха основния двигател на икономическият растеж, който страната ни постигна в периода преди кризата. Всичко това няма как да не се отрази и на счетоводният бранш.

Специфичното на пазара на счетоводни услуги обаче е разнопосочният ефект, който имаше кризата. Въпреки, че очакванията и тук бяха за болезнен удар и масови фалити на счетоводни предприятия, се оказа, че кризата пощади счетоводния сектор, като отвори нови възможности.

От една страна стремежа на фирмите да намалят разходите си дават натиск и върху цените на счетоводните услуги. Освен това много фирми фалират, други намаляват или замразяват дейността си и т.н. Всичко това има негативен ефект върху приходите на счетоводните предприятия.

Другият ефект, който имаше кризата върху повечето счетоводни фирми е коренно различен. Пред тях се откриха много възможности за развитие. Отвори се един нов сегмент от потенциални клиенти – солидни фирми, които до този момент са организирали сами счетоводството си, като са разчитали на наети на трудов договор счетоводители, решават да поверят счетоводната отчетност на външни счетоводни специалисти. Това се дължи, че в стремежа си за повишаване производителността на труда, намаляване на разходите и редуциране на риска, управители и собственици стигат до извода, че е по-изгодно да се възползват от многото безспорни предимства на изнесеното счетоводно обслужване. Таксата, която биха заплатили за пълен пакет счетоводни услуги на счетоводно предприятие е в пъти по-ниска от разходите за заплати и осигуровки на нает счетоводител, осигуряване на работно място и офис техника, счетоводен софтуер и т.н. Освен това на тяхно разположение са утвърдени счетоводни професионалисти, които са се сблъсквали с най-различни счетоводни казуси и проблеми.

Кризата се отрази и върху професионализма на счетоводните предприятия. Засилената конкуренция в бранша ги задължи да направят всичко по силите си за да подобрят организацията си на работа, да инвестират в добър счетоводен софтуер, да повишат квалификацията на служителите си, да оптимизират разходите си и да по този начин да достигнат до едни по-високи нива на производителност на труда, при запазване или повишаване качеството на счетоводните услуги.

За фирмите и самоосигуряващите се лица, ползващи счетоводни услуги, ефекта е положителен. Това се дължи на факта, че цените на счетоводните услуги се понижиха, а качеството на работа на счетоводните кантори значително се повиши, предвид по-силно конкурентната среда. Освен това счетоводните предприятия, за да предложат атрактивни оферти, включват и много административни и правни услуги към счетоводния абонамент.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment