Историята на застраховка „Гражданска отговорност”

Застраховка „Гражданска отговорност” става задължителна за първи път във Великобритания. Годината на нейното създаване е 1930. Тогава правителството приема закон, който предвижда всички шофьори да притежават такава полица. Както и в наши дни, застраховката е предназначена да обезщетява трети страни в пътен инцидент. Законът и изискванията за застраховката са променяни няколко пъти през годините, като последната актуализация е била през 1991 г. Към днешна дата всички шофьори трябва да имат валидна полица за „Гражданска отговорност”. Те трябва да направят влогове, подобни на депозити. Тези пари, който са на стойност 500 000 паунда са предназначени за третите страни, които са пострадали при пътен инцидент.

 

Изключения от закона

Задължителното минимално покритие на „Гражданската отговорност” трябва да бъде покрито от всички шофьори и притежатели на автомобил. Покритието и задълженията им не надвишават изискванията на закона. Въпреки това без тази застраховка водачите не могат да управляват автомобилите си или да дадат разрешение на някой друг да управлява автомобила по обществените пътища на Великобритания.

На частна земя обаче този закон не се прилага. Има някои изключения от текстовете на нормативните актове за „Гражданска отговорност”. Застраховката не е задължителна за превозните средства на полицията и противопожарните власти. Освен това автомобилите на местните власти или други правителствени агенции са освободени от задължението да закупуват полица за „Гражданска отговорност”.

 

Правила за представянето на полицата

В текстовете на закона са разписани и за ситуациите, в които шофьорите задължително трябва да представят доказателство за валидна полица. Това се случва всеки път, когато упълномощено лице изиска застраховката.

В случай, че шофьорът не може да предостави доказателство за валидна „Гражданска отговорност”, то се издава документ, наречен HORT/1. Това означава, че водачът има една седмица да даде на властите доказателството. В ситуация, в която лицето не е в състояние или пропусне да направи това, следват санкции. От една страна, той или тя подлежат на глоба, чийто размер зависи от нарушението. От друга, автомобилът на лицето, ще бъде запориран.

Британските шофьори трябва да показват и документите на автомобила си. Това е начин да се докаже, че притежават валидна застраховка „Гражданска отговорност”. Повечето шофьори, които разполагат с този документ, знаят, че той се получава само при удостоверение за сключена застраховка „Гражданска отговорност”.

 

Прилики и разлики

Става ясно, че законодателството в България и това във Великобритания не се различават съществено в областта на автомобилното застраховане. И в двете държави застраховката „Гражданска отговорност” е напълно задължителна. Освен това, тя трябва да бъде предоставяна на правораздавателните органи при поискване.

От друга страна, санкциите, които се прилагат в двете страни са доста сходни. В България, както и във Великобритания, законът предвижда запориране на превозното средство. У нас, то ще бъде освободено, при предоставяне на валидна полица за застраховка, „Гражданска отговорност”.

Българското законодателство и текстовете на Застрахователния кодекс предвиждат и парични санкции за шофьорите, които си позволяват да управляват автомобили без „Гражданска отговорност”. Физическите лица, които не са спазили закона, трябва да заплатят от 400 до 600 лева, а фирмите, чиито автомобили не разполагат с полици, са задължени със суми от 2000 до 5000 лева. При повторение на нарушението, физическите лица, трябва да се подготвят с 2000 лева, а бюджетите на фирмите ще пострадат с 10 000 лв.

Ако не разполагате с валидна “Гражданска отговорност”, побързайте да се снабдите с такава. Най-лесно можете да изберете застраховката си онлайн на сайтове като ezastrahovane.bg.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment