Финансовият лизинг прави всяка стока достъпна

В съвременното общество има много материални изкушения. В магазините се предлагат най-разнообразни скъпи и луксозни стоки. Това не винаги спира купувачите. Те са готови на всичко, на всякакви жертви само и само да придобият мечтания предмет. В обществото се наблюдава тенденция към консумиране на все повече материални блага. Кой не иска да има телевизор, хладилник или печка по последна дума на техниката. За закупуване на различни стоки обикновено хората разчитат на месечните си възнаграждения, на спестяванията си и най-вече на кредити от различни търговски банки.

През последните години различни кредитни институции предлагат на клиентите си закупуване на определена вещ чрез финансов лизинг. Финансовият лизинг  е успешен финансов инструмент за закупуване на различни стоки за бита и за бизнеса. Всъщност закупуването на лизинг е ползване на своеобразен вид кредит. Схемата за лизинг днес облекчава финансово много домакинства и позволява закупуването на най-различни стоки и предмети за бита. Чрез финансов лизинг много фирми в дребния и среден бизнес закупуват машини и съоръжения за собствения си бизнес. С помощта на финансовия лизинг се засилва оборотът в търговията, стопанският живот става по-динамичен. При финансов лизинг клиентът сключва договор с подходяща компания. Такива компании, лицензирани да извършват финансови сделки, има към всяка по-голяма търговска банка.

При сключване на договора за лизинг купувачът на определената стока трябва да внесе първоначална вноска. Останалата част от цената на закупената с лизинг вещ се изплаща за определен срок на равни месечни погасителни вноски. Голямото предимство на финансовия лизинг е, че купувачът може да ползва една вещ, преди да я е закупил окончателно и преди да  е станал собственик на вещта. Финансирането чрез лизинг разрешава два важни проблема. От една страна, човек може да си позволи да закупи една вещ с висока цена. От друга страна, купувачът може да ползва вещта по време на изплащането й.

Разсроченото плащане при лизинг не натоварва финансово бюджета на купувача, а същевременно той може да ползва вещта. Съгласно договора за лизинг всеки получател е длъжен с грижата на добрия стопанин да ползва взетата вещ. След изплащане на вещта купувачът я придобива окончателно и става неин собственик. Има една важна особеност на договора за лизинг и всеки купувач трябва да я знае. В случай че получателят през време на действие на договора откаже да заплаща вноските, той трябва да върне обратно вещта. В този случай обаче изплатените до момента парични суми не се връщат от лизингодателя. Освен това вещта трябва да се върне в много добро състояние, като се отчита нормалната амортизация. Повечето хора в качеството си на получатели са добросъвестни и редовно изплащат взетата на лизинг стока – http://finleasing.bg

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment