Абонаментно счетоводно обслужване ли да изберем

grand_consult1

Един от основните проблеми, който предстои да бъдат решени при основаване на фирма и непосредствено след нейната регистрация, е въпросът със счетоводството. Дали да потърсим счетоводител, който да работи за фирмата или да се доверим на някоя от множеството кантори, които предлагат счетоводни услуги. Ако фирмата е малка и приходите й не са гарантирани, наемането на счетоводител не е съвсем оправдано и ще ни струва доста повече. Един добър счетоводител изисква средства, а този, който би се съгласил да работи за малко в повечето случай е рисково решение по отношение на компетентност и проблеми последвали от нея.

Счетоводството на фирмата е изключително отговорен елемент от всеки бизнес и трябва сериозно да се погледне на избора. Като начало винаги е по-добре когато фирмата е нова и малка, да се прибегне до услугите на счетоводна къща, която разполага с компетентни счетоводители и е в състояние да поеме цялостно счетоводтвото на фирмата. Така се избягват грешки, неспазване на срокове и санкции, свързани с тях, а това е важно за една фирма, която тепърва иска да се впише в своята пазарна ниша и да стене конкурентноспособна.

Спирайки се на абонаментно счетоводно обслужване от счетоводна къща, всъщност всеки собственик или Управител на фирма до голяма степен улеснява своята работа, защото тези счетоводни кантори винаги разполагат с голям екип от  компетентни счетоводители, които имат възможност постоянно да следят всички законови промени и наредби и така подпомагат неговата работа. Те обикновено поемат ангажимента за обработване на болнични, отпуски, осигуровки, пенсиониране.

В същото време са независими и изпълняват професионално своите задължения, защитавайки професионалзма на контората като цяло. Не се налага и да се осигурява работно място за тях, защото те вече имат такова, а съвременните комуникации дават възможност за непрекъсната и непосредствена връзка на Управителя с тях. Не се налага и купуването на счетоводен софтуер, защото те разполагат с такъв.

Услугите на тези счетоводни фирми не са скъпи и за един бизнес, който току-що стартира или за малките  и средни по големина фирми, този вариант на решаване проблема с фирменото счетоводство е най-рентабилен.  Едва след разширяване на дейността на една фирма и едно интензивно нейно развитие, свързано с отваряне на отдели и назначаване на голям брой служители, би могло да се помисли за собствен счетоводител или дори счетоводен отдел.

 

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment