Удобни помещения за успешен бизнес

Икономическата криза постави доста препятствия по пътя на всички фирми и предприемачи. Който каже, че му е лесно, значи доста послъгва. Всеки търси изход от трудните ситуации и една удобна опция е наемане на помещения, които са оборудвани с всичко необходимо. Това спестява разходи за персонал, а и доста други дребни, но важни подробности.
boilaЕдна стъпка за справяне с трудната ситуация е наемане на складове от Боила. В една разположена на такова стратегическо място сграда, може да се осигури не само съхранение на стоките, но и удобно транспортиране. Складовете са доста сериозен проблем за много фирми. Поддръжката им струва скъпо – работници, управленски персонал, специализиран софтуер за контрол на стоките. Да не говорим за осигуряване на оптимална температура в помещенията и спазване на всички нормативни изисквания. Изразът нормативни изисквания крие зад себе си купища документи, обикаляне по инстанции и коства много пари и време. Всичко това се спестява с един прост ход – наемане на складова площ в добре устроена бизнес сграда с всички удобства.
Управление на бизнеса от офиси под наем, разположени в бизнес сградата, в която се намират и наетите от фирмата складове е още по-удобно. Първо – наетите офиси нямат нужда от нищо – нито ремонти, нито обзавеждане. Имат си осигурена климатизация и връзка с интернет и телефони. Физическата близост със складовете, в които се съхраняват стоките е много практично. Няма проблеми с паркиране и товаро-разтоварна дейност.
Големите бизнес центрове, предлагащи широк набор от услуги имат и предимството, че са много добре охранявани. Наемателите не се грижат за безопасността на наетите от тях обекти – всичко е осигурено. На входовете има портиери, навън има СОТ и жива охрана, навсякъде са монтирани видеокамери, записващи денонощно. Крадците не влизат в подобни обекти, защото в тях има постоянно движение и трудно биха проникнали незабелязани. Много по-изгодно и ефективно е да се охранява една голяма сграда с офиси и складове под наем, отколкото всеки един от наемателите да плаща за индивидуално опазване на собствеността си.
Събирането на множество фирми на едно място води до големи ползи за бизнеса. Мениджъри и служители осъществяват контакти, обменят информация и в такава бизнес среда по-лесно се осъществяват сделки и се плануват бъдещи проекти.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment