Как да изберем подходящ счетоводител?

Счетоводната отчетност е задължителен елемент за легалното съществуване на всеки бизнес, независимо от големината му, предмета на дейност и правната форма. Нещо повече, счетоводството осигурява нужната конструкция, на която може да стъпи всеки предприемач. То дава важна информация за имущественото и финансово състояние на фирмата, която е от изключителна важност за взимане на адекватни управленски решения.

Затова избора на подходящ счетоводен специалист е отговорна и деликатна задача за всеки управител и собственик, тъй като в ръцете на счетоводителя на практика се доверява целият бизнес. Ако ще се ползват услугите на счетоводна фирма, трябва да проучат внимателно конкретните счетоводители, които ще са заети персонално със счетоводното обслужване на Вашата компания.

Най-общо при избор на счетоводител трябва да се обърне внимание на следното:

1. Да има подходящо образование.

Препоръчително е да е завършил висше икономическо образование, специалност „Счетоводство” или „Счетоводство и контрол”. В България университетите, които имат традиции и претендират, че подготвят добри счетоводни специалисти, са Университета за национално и световно стопанство в София (УНСС), Икономическия университет във Варна и Стопанската академия в Свищов. Всяка допълнителна квалификация, като диплома за експерт-счетоводител, специализации и обучения в чужбина и т.н. е добре дошла.

2. Да има достатъчно практически опит.

Проверете дали има достатъчно опит като счетоводител и дали е работил в сфера, подобна на Вашата. Предимство би било ако има добри препоръки или референции от бивши работодатели или клиенти.

3. Дали има право да подписва финансови отчети.

В Закона за счетоводството са описани критериите, на които трябва да отговаря всяко лице, за да има право да подписва годишни финансови отчети. Те са комбинация от образование и стаж като счетоводител. Ако например лицето е завършило само икономически техникум, ще има право да съставя и подписва отчети след като натрупа 8 години стаж като счетоводител. Ако е завършило бакалавърска степен по икономическа специалност във висше учебно заведение, може да съставя и подписва финансови отчети след 5 години счетоводен стаж. Ако обаче има магистърска степен по счетоводство, нужният счетоводен стаж вече е 2 години.

4. Коректност и дискретност.

Дори да сте намерили чисто технически добър счетоводен специалист, трябва да намерите начин да се убедите в неговата коректност и добронамереност. Потърсете всякаква информация за него (в интернет, от бивши работодатели и клиенти, какво съдебно минало има и т.н.). Важно е счетоводителя да е дискретен, тъй като ще знае всичко за бизнеса Ви. Разбира се задължително дискретността трябва да се стимулира с конфиденциална клауза в трудовия договор или граждански договор, респ. в договора за счетоводно обслужване, ако се работи със счетоводна къща.

Вижте още полезни счетоводни статии и новини.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment