Защо все повече хора търсят кредити онлайн

През последните няколко години се наблюдава все по-голямо и по-бързо изместване на бизнеса в посока от офлайн към онлайн, което далеч не е само временно явление, а е всъщност цялостна тенденция в международен мащаб и като такава съответно не подминава и България.

Погледнато по този начин и от този ъгъл, не е изненадващо, че и при кредитите се наблюдава същото изместване и на практика вече все повече хора предпочитат да изтеглят своя заем без да се налага да посещават лично финансовата институция, която се надяват да ги кредитира.

И докато тегленето на кредити онлайн се явява все по-бързо нарастваща тенденция и се практикува от все повече финансови компании, то при микро-кредитите отпускани от различни финансови небанкови институции делът на отпускането на кредити онлайн в отделни случаи може да достигне дори до 100%.

Това казано на прост език означава, че докато някои кредитни институции все още разчитат на контакта лице в лице за да решат дали е удачно да ви отпуснат кредит, то други изобщо не предлагат тази услуга офлайн и отпускат заеми единствено по интернет.

Според много експерти отпускането на кредити онлайн е дори много по-сигурно, отколкото при лично посещение в дадена финансова институция и това си има своите съвсем логични обяснения.

За разлика от кредитирането в миналото, в наши дни заемите се отпускат единствено по банков път. Така ясно се вижда кой колко пари е получил и съответно дали е върнал тези пари. Това е един вид сигурност и за кредитодателя и за кредитополучателя.

Освен това, отпускането на кредити онлайн се счита за по-обективно, защото служителите няма как да бъдат подведени от думите на кандидатстващия, тъй като се използват единствено факти и данни, които няма как да бъдат манипулирани, като например работи ли кандидатстващия или не, както и каква е работната му заплата, а също и дали има чисто кредитно минало, тоест дали е надежден.

При този тип зами няма как да прескочим и удобството на бързината, която казано на кратко е просто несравнима. Обикновено при кандидатстване за кредит онлайн се чака само няколко минути докато молбата бъде прегледана.

Съответно, следва отказ или одобрение. При повечето небанкови финансови институции няма да се налага дори да излизате от дома си, а просто парите ще ви бъдат приведени по ваша сметка в банковата ви карта.

Една от най-типичните особености при отпускането на кредити онлайн е това, че обикновено този тип кредити са в малки размери. Като цяло, не е много типично да се отпускат заеми в размер от над 400 лева, макар че някои от по-популярните финансови институции предлагат и по-големи заеми в размер до около 600, 700 и дори над 1000 лева.

Разбира се, това е много тясно свързано и с размерите на доходите на кандидатстващия и съответно не всеки може да получи заем в толкова голям размер ако не може да гарантира чрез редовен доход, че в уречения срок ще върне парите на институцията.

Обикновено при отпускането на кредити онлайн се залага на чистите и ясни правила, а скритите такси и други подобни моменти не са популярна практика. Обикновено повечето от тези фирми разчитат на това, че ще привлекат редовни клиенти и понякога дори практикуват отпускане на първия заем без лихва за да заинтересуват своите бъдещи клиенти.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment