Защо трябва да притежаваме Електронен подпис?

При ползването на Електронен подпис, човек осигурява защита на личната си електронна кореспонденция, може да управлява своите лични финансови средства независимо къде се намира по света. Може да се възползва от електронните услуги на много агенции като – НАП, НОИ и много други министерства. А какво точно представлява този вид подпис? Това е компонент от електронен документ, който дава възможност на този който го притежава да подписва важни документи от разстояние без да присъства на събитието. Чрез него човек е сигурен и спокоен, че подадената информация няма да бъде променена. Уникалният Електронен подпис е кодиран код, който в следствие на математическо действие не дава възможност информацията предадена от него да не бъде променяна. Чрез него електронната кореспонденция, онлайн фактурирането и много други операции са предпазени от всякакъв вид промени и злоупотреби. За да притежава човек такъв уникален подпис са нужни: документ за самоличност; БУЛСТАТ регистрация; Издадено удостоверение за актуално състояние, заверено от съда по регистрация, не по – рано от един месец от датата на подаване и подписване на бланката „Искане за издаване на УЕП – оригинал или нотариално заверено копие.Подписите са сертифицирани по точно определен ред и отговарят на точно зададени параметри, които са изискуеми от всички фирми и организации или институции, които са оторизирани и имат право да работят с такива подписи. Отделно от това, някои изграждат и използват свои собствени, за техни нужди и отговарящи на други задължителни критерии, по точно казано, като използване на банкови услуги. Но те не са универсални и имат за цел, използване само за конкретното място, или дадената единична услуга. Електронен подпис, който е кодиран в микро-чип, също така може да се постави в USB преносител подобен на USB Memory stick. Трябва да се инсталира софтуер под Windows, който изисква парола, за да сe работи с този подпис. Отделна парола се изисква при влизане в банковия софтуер за работа с банковите сметки.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment