Задължения към монополни дружества и погасителна давност

February 16, 2017 | Автор: | Публикувано в Бизнес и финанси, Услуги

монополни

Значително често се коментира темата за погасителната давност, която става особено актуална, когато различни монополни дружества предявят претенция за неплатени задължения. Още тук искам да добавя, че можете да се позовавате на същата, преди да има влязло в сила съдебно решение срещу Вас или преди да е издадена т. нар заповед за изпълнение. Затова акцентирам на изключителното значение на своевременната реакция от Ваша страна като потребители.

За пример ще посоча казуса на мой клиент /да го наречем Иван/, който за съжаление се свърза прекалено късно с мен и вече можех единствено да защитя правата му във вече образувано изпълнително производство. Та, Иван беше получил заповеди за изпълнение, но не беше възразил своевременно.Същите влезнаха в сила и впоследствие срещу него бяха образувани изпълнителни дела. Когато се срещнахме с него и се запознах с необходимите документи, констатирах че претенцията е за задължения от преди…8 години. Ако беше реагирал навреме и се беше свързал с мен..отново навреме, определено щяхме да имаме възможността да възразим, а впоследствие в образувано исково произоводство да се позовем на т. нар. погасителна давност.

Тъй като, според решение на Върховния касационен съд, вземанията на топлофикационните, електроснабдителните и водоснабдителните дружества са периодични плащания по смисъла на Закона за задълженията и договорите , поради което по отношение на тях се прилага по-кратката давност, а именно 3-годишната.

Какво трябва да разбираме под погасителна давност?

Това е период от време, след изтичането на който всяко едно от горепосочените дружества/ а това се отнася и за всеки кредитор по периодични плащания/ губи правото да претендира принудително събирана на своето вземане. Забележете, не се погасява самото право и ако платите след изтичането на този срок, платеното от Вас няма да бъде недължимо платено.

И въпреки, че акцентът е на задължения към т.нар. монополни дружества, искам да Ви посоча още кои задължения се погасяват с кратката тригодишна давност:

  1. Вземания за възнаграждения за труд, за които не е предвидена друга давност;
  2. Вземания за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор;
  3. Вземания за наем, лихви и други периодични плащания. За тези „други периодични плащания” се е произнесъл Върховния касационен съд.

Определянето на плащанията като “периодични” произтича от факта, че задължението за плащане е за трайни изпълнения, при което длъжникът престира повече от един път, при това  в продължение на определен срок. Забележете, че изискуемостта, забавата и давността за всяко отделно задължение, което е и самостоятелно, настъпва поотделно! Но, това е нещо с което Вие самите сте наясно с получаването на отделните фактури.

Разбира се, поставят се и въпросите за прекъсване и спиране на давност, които трябва да се проверят за всеки отделен случай.

Ако имате конкретни въпроси или сте изправени пред разрешаване на казус относно Ваши задължения и не знаете каква трябва да бъде Вашата следваща стъпка, можете да се обърнете към нашата правна кантора и да Ви окажем съдействие във възникналата ситуация.

Оставете своя коментар

Трябва да влезете в сайта за да оставите своя коментар.