Характеристики на Гражданска отговорност, за които да внимаваме

Застраховка „Гражданска отговорност” има свой еквивалент в повечето страни по света. На тези различни места наименованието ѝ е различно, но функциите ѝ са сходни. Гражданска отговорност има за цел да обезпечи трети страни, които могат да попаднат в произшествие. Законодателните органи навсякъде по света, както и в България, са преценили, че движението по пътищата е опасна дейност, затова всеки шофьор трябва да има застраховка Гражданска отговорност.

Как се сключва договор за Гражданска отговорност?

Всеки притежател на автомобил на територията на България е длъжен да сключи застраховка Гражданска отговорност. В противен случай подлежи на административна санкция – глоба. При повторно нарушение сумата става още по-голяма.

Поради задължителният характер на застраховката, процесът на сключването е максимално улеснен. Това означава, че всеки собственик на автомобил трябва да се свърже със застрахователен брокер или компания. Специалистът трябва да ви предостави пълен пакет от документи. Това са застрахователните договори или полици. Освен това, комплектът може да включва и двустранен констативен протокол. Потребителите винаги трябва да внимават дали им се предоставя стикер за валидна застраховка Гражданска отговорност. Той трябва да се постави на стъклото на застрахования автомобил.

Кой може да използва застраховка Гражданска отговорност?

Според Кодекса по застраховане, всяко лице, което има „застрахователен интерес”, трябва да подпише договора. С други думи, собственикът на автомобила трябва да сключи застраховката веднага след закупуването. По този начин той е в състояние да обезпечи всички евентуално засегнати трети страни, които могат да пострадат при инцидент на пътя.

Освен собственикът на автомобила, законодателят е предвидил и някои изключения от това правило. Има няколко положения, които са често срещани в практиката, затова ще им обърнем специално внимание.

На първо място, собственикът на автомобила често може да я даде на някой свой роднина. При такова положение трябва да се направи пълномощно за ползване, заверено при нотариус. В противен случай органите на Пътна полиция са в състояние да глобят шофьора.

Често се случва собствениците на служебни автомобили и техните шофьори да се различават. При това положение отново трябва да се направи пълномощно, което да оповестява кой може да кара колата. Служебните коли често имат по-високи цени за Гражданска отговорност, защото са изложени на по-голям риск.

Кога може да се пропусне Гражданска отговорност?

Застраховка Гражданска отговорност трябва да се сключва за всички автомобили, които са в движение. Това означава, че дори и да не ползвате колата си, вие трябва да се снабдите със задължителната полица. Автомобилите, които са официално спрени от движение, могат да не сключват застраховката.

Гражданска отговорност е изключително важна застраховка за подсигуряването на улиците. Без нея би настъпил безпорядък и хиляди хора, които са станали жертви на инциденти по пътя, няма да бъдат обезщетени. До момента говорихме много за това какво печели третата страна, но трябва да помислим и за това какви са ползите за застрахованото лице. Застрахователната компания поема щетите до определена сума, посочена в полицата. Често тя е много по-висока, отколкото обикновените хора могат да си позволят да платят. Със застраховката шофьорите са в състояние да гарантират своята финансова безопасност. Това е причината, поради която застраховката е задължителна.

Изберете най-изгодната застраховка гражданска отговорност на ezastrahovane.bg.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment