Всичко за пожарите

Пожарът е горене, разпространяващо се без контрол във времето и пространството, характеризиращо се с отделяне на топлина, придружено с дим или пламъци, или и двете (БДС ISO 8421 -1).

Пожарът е сложен комплекс от физико-химични явления, в основата на които лежат нестационарни, т. е. изменящи се във времето процеси на горене, топло и масообмен.

Пожарът  е неконтролирано горене  което заплашва човешкия живот и здраве, материални ценности или природната среда. Пожарът може да бъде инцидентен или умишлено предизвикан (палеж) с цел саботаж или в резултат на пиромания, или е причинен нежелано.

Пожарът е най-лошото бедствие, което може да се случи в нашия дом. Ако не се реагира навреме, в много случаи  бива унищожено цялото ни имущество и дори по-лошо – има голяма вероятност да бъдат  застрашени  здравето и животът ни.

Превантивна дейност за недопускането на пожари и аварии е основно направление в дейността на органите за пожарна безопасност и защита на населението. Тази дейност е комплекс от предварителни мероприятия с организационен обществен характер.

Не малка част от превантивната дейност е осъществяването на разяснителни инициативи и кампании, подходящо тематично, възрастово и социално насочени – за подготовка на населението, с цел формиране на необходимото предпазно поведение и адекватни на ситуацията действия за защита и самозащита при пожари, бедствия и аварии. Постарайте се мерките за безопасност да станат Ваш навик, Ваш постоянен спътник. Изграждайте в себе си, и особено в децата си, полезни предпазни навици – те никога не са излишни. Не оставяйте сами малките деца около електрически и отоплителни уреди и инсталации – техните игри с огъня са непредсказуеми и често с фатален край.Бъдете внимателни. По-добре е да помислите предварително. Само тогава можете да разчитате на сигурност.

Пожарогасителят е активно устройство, което се използва за гасене или ограничаване на малки пожари, най-често в аварийни ситуации. Не е предназначен за гасене на големи пожари и такива, които изискват намесата на пожарните служби. Пожарогасителите са необходими дори ако помещението е снабдено с автоматични спринклери, тръбопровод и маркуч или други стационарни съоръжения за защита. Обикновено пожарогасителят е под формата на червена цилиндрична бутилка, съдържаща агент под налягане, който може да бъде освободен, за гасене на огъня.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment