Вериги в промишлеността и бита

На пръв поглед изглежда невероятно, че зад думата „вериги” се крие такова голямо разнообразие от устройства и по-сложни съоръжения с изключително широко приложение в тежката и леката промишленост.

Веригите сами по себе си представляват както по-прости елементи (кръглозвенни вериги), така и по-сложни по своето устройство части (ролкови вериги). В действителност първите са поредица от вплетени една в друга халки. Докато вторите представляват поредица от цилиндри, занитени помежду си и задвижващи се последователно. Познати още като верижни предавки, основен елемент при тях е веригата. Обща, обединяваща  характеристика и при двата вида вериги е фактът, че намират широко приложение в машиностроенето и са съставна част на по-сложни и усъвършенствани машини и съоръжения.

Различават се както пластмасови, така и метални вериги, а съществуват дори вериги от благородни метали. Последните обикновено са под формата на различни видове накити в бижутерията. Все пак най-разпространени са металните вериги. Обикновено те са произведени от качествени въглеродни, легирани и закалени стомани. Това се дължи на факта, че основно изискване към производствените съоръжения са якостта и издръжливостта им.

Към товарозахватните и повдигателни съоръжения се причисляват и товарните вериги, веригите за телфери, котвените вериги и много други. По своето устройство, както вече споменахме по-горе, те представляват просто съоръжение, размерите на което варират в много широк диапазон. Те се използват в устройството на товароподемни машини и съоръжения. Предвид основното им предназначение, тези вериги често се изпитват за якост.

Ролковите вериги се отнасят към т.нар. предавателни и транспортиращи елементи. Те са с по-сложно устройство и се отличават с голямо разнообразие във формата на предавателните елементи. Използват се както в устройството на сложни системи, например конвейери. Като елемент на конвейерите, веригите намират своето приложение в циментовата, химическата, хранително-вкусовата промишленост, при производството на хартия, в селската и горска техника. Практически различните видове вериги намират приложение във всички производствени сфери. Често те се използват там, където е нужно бързото транспортиране на суровините или изработваната продукция. При това свое приложение те спестяват време, изискват по-малка физическа сила, позволяват усъвършенстван производствен процес. Тук говорим основно за производствата “на конвейер”. При транспортирането на насипни материали отново се използват верижни транспортьори, познати още като радлери, в устройството на които основен елемент са отново веригите.

Освен в промишлеността, веригите са заели заслужено място и в бита ни. Причисляват се към набора от т.нар. зимни автоаксесоари. Представляват разновидност на упоменатите по-горе кръглозвенни вериги. Наред с гумите, предназначени за зимни условия, веригите

http://koptchev.com/verigiBG.htm  са гарант за сигурността ни на пътя през зимата.

 

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment