Вековни дървета ( част 2 )

В парка на Белово има рядък биологичен вид – Кестеневолистен дъб, естествен хибрид между дъб и питомен кестен – с листа на кестен и жълъди на дъб.Черната топола в градската градина на Пещера е висока 24 м и е най-дебелата топола в България с обиколка над 10м и възраст над 500г.

Най-голям брой защитени вековни дървета има в м.Пандово дере в землището на с.Голямо Белово – 6 бр.бук на възраст 200-300г. и височина над 28 м.В същото землище в м.Типчовица има летен бук на възраст над 220г.Друга местност с голям брой защитени вековни дървета е м.Караманчева чешма в землището на Белово: 4 бр.бял бор – с височина над 17м, обиколка над 2.50м и възраст 270-320-340г. и смърч на възраст над 170 г., височина над 20 м, обиколка над 4.50м.

Край хижата на м.Вълковете, северно от Стрелча има шест букови дървета на възраст 320-370г., височина над 25м, обиколка над 4м.

Обявени за защитени, макар и не още вековни, са три броя секвои в сервитутната ивица край пътя Пазарджик-Бошуля, на възраст 90г.под закрила са поставени и други секвои в Пазарджишко – една в Панагюрище и две в Стрелча на възраст 74г.

Други вековни дървета са черната топола в парк „Острова” в Пазарджик на възраст 260г., ела в Михалковия елак в землището на Белово на възраст 270г., бук край курорта Чакра в землището на с.Сестримо на 170г., бук в м.Порти, с.Розово на над 270г., смърч в м.Пашово в землището на Ракитово на над 320г., в землището на на с.Голямо Белова – черен бор в м.Чукура на възраст над 120г., два смърча в м.Самара и м.Минкова поляна на 320г.

В землището на с.Церово – три броя цер на възраст 270-320г. и в с.Капитан Димитриево полски бряст с височина над 20 м и възраст 360г.

Във Велинградски район има обявени вековни дървета.От тях 17 обикновени смърча, цер-2, бук-3, бяла мура.Най-стари са бук на 450г., бяла мура – 320г., цер – 300г.В м.”Въгляра”, Велинградско – обикновена ела на 170г., Медени поляни – бяла мура на 320г., „Филибийски поляни”, Юндола – обикновен смърч 7бр./”Седемте братя”/ на 130г. с височина над 35м и обща обиколка 6.54м.В района на Юндола има естествено находище от обикновена ела на възраст над 115г., страдащо през последните години от различни заболявания.

В регулационните линии на Велинград, в лични дворове и общински площи, има 9 бр.вековни дървета на възраст 100-110г., без официален статут поради това, че имат леки наранявания и че след години биха могли да създадат проблеми на собствениците си.Това са два броя чинар, орех, обикновена ела.

В озеленените площи на Велинград има следните дълговечни видове, които се надяваме да достигнат пределна възраст: секвоя гигантея – живееща 7000г., тис – достигащ 3000г., платан с предел на възрастта над 2000г., либоцедрус- 700г., амурски бархат – 300г., чимшир-живеещ над 100г. и др.

Предполага се, че за пръв път за опазване на горите се говори в законите на цар Крум.Веднага след Освобождението, на 20.12.1878г., Министерство на финансите издава първата заповед за назначаване на горски стражари на горите.На 26.12.1883г. е гласуван първият ни горски закон.

Вълнуващо е да се надяваш , че нещо живо , сътворено и отгледано с много внимание от теб , ще достигне до твой далечен роднина, вълнуващо е да получиш живо и даващо живот послание от далечното минало, от някой, който е мислел за теб, макар и абстрактно.

 

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment