Употреба и видове приложения на табло АВР

Приложението на табло АВР е широко. Използва се най- вече в предприятия, за които нормалното функциониране на ел. захранване е задължително. Табло АВР е предпочитано най- вече заради сигурността и безопасността, която предлага. С едно такова действащо устройства можем да сме спокойни, че дори да има авария в захранването, то няма да се отрази върху обичайните ни занимания, дори можем да не разберем, че се е случила такава авария. То се използва при различни случай и в зависимост от различни фактори като: натоварване, консумация и др., изпълнява различни команди. Но въпреки своите други функции, най- важната задача е при наличие на спад на напрежението, или прекъсване на захранването, таблото ABP автоматично да изключи основната мрежа и да включи резервната. В зависимост от консуматорите, от тяхната специфика и дейност, фирмите- производители предлагат различни видове табла АВР. Може да се намери табло АВР по налягане, чиято поддръжка за нормална работа изисква смазване с масла. Това смазване се осигурява чрез маслени помпи, които осигуряват нормалното ниво на тази течност.

Друг модел е табло АВР за резервен двигател. Специфичното при него е, че чрез своите вградени, защитни механизми, които сигнализират за късо съединение, претоварване, или спад на напрежението се изпращат данни от основното табло към таблото ABP, което пък от своя страна задейства резервен двигател за работа. Следващият вид табло АВР е обвързан с дизелови генератори. Характерното тук е, че в командното табло на генератора се фиксират данни за две величини: напрежение и време. Настройва се минималното напрежение и пусковото време. Т.е. при спад в напрежението дизел генераторът се активира и започва работа.Има и табло АВР реле, което предпазва от фалшиви, подвеждащи сигнали за включване на системата. Това е полезно електрическо съоръжение, но по- трудно за поддръжка.Интересен вид е и табло АВР, което задейства устройства, захранващи се с ток, изпълняващи команди от компютър. При този модел се следи нивото на напрежение на мрежата и при прекъсване, или спад, генератор, който се захранва от батерии започва да произвежда импулси, които имитират ток.Експлоатационният животът на това табло АВР зависи освен от консуматорите и от вида на батериите, а таблото АВР с дизел агрегата може да работи непрестанно. Всеки от посочените видове табло АВР е модерно, иновативно решение за всяка обществена сграда. Резервното електрозахранване, което предлага таблото е сигурно и безопасно.Освен това, то представлява и енергийна защита на системата, като не й позволява да се претовари и дава прецизна информация за функционирането на генератора. Фирмите предлагат комплексно обслужване- проектиране на електрическите съоръжения, във всякакви обществени сгради с различно предназначение.

Съвременното табло АВРсе отличава с изпитани и доказани качества: надеждност и висока степен на сигурност и безопасност при експлоатация, висока ефективност и добро електрическо изпълнение.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment