Тънкости в свързването на соларните контролери

Соларните контролери са устройства, които могат да се срещнат и под наименованието соларни регулатори. Без значение как изберем да ги наричаме, това са машини, които регулират напрежението и тока, които се изпращат от соларния панел към батерията. Изходите на соларните панели могат да бъдат много различни. Например, ако соларните панели са обозначени като осем волтови, изходът може да бъде в диапазона между 4 и 12 волта. В случай, че батерията изисква по-малки от тези параметри, това може да доведе до повреда във веригата. Соларните контролери се поставят именно, за да предотвратят подобно явление. Те правят това като запазват постоянни нива на напрежението, които са безопасни за елементите във веригата, като соларните панели.

 

Какво е необходимо?

Свързването на соларните контролери изисква определена подготовка. На първо място потребителите трябва да разполагат със соларни панели, както и със самите соларни контролери. Естествено, трябва да се определи и захранване, което най-вероятно идва от батерия. Потребителите, които искат да свържат соларните контролери, могат да използват и електрическа лента за целта, както измервателни уреди от вида на мултиметъра.

 

Определяне на величините

На първо място, трябва да се прецени дали соларните контролери са наистина необходими във веригата. Изискванията са различни в зависимост от местоположението, на което се намирате. Най-често обаче панелите, които са от един до пет вата, нямат нужда от соларни контролери. Освен това, в някои случаи те могат да не се използват и при параметри, надвишаващи тези стойности. Например, ако максималният ток на панела е 10% или по-малко от капацитета на батерията. Величината се измерва в ампер часа. В случай, че разполагате с батерия, която има капацитет от 120 ампер часа, това ще изисква соларни контролери, когато соларният панел е в състояние да произведе електричество от 12 ампера или повече.

 

Местоположението

След като вече е ясно дали елементите са необходими, трябва да се намерят точките за свързване на соларните контролери. Обикновено става дума за клипове или винтове, които са свързани с проводници. Ще има положителна и отрицателна връзка за соларния панел и за батерията. Тук потребителите трябва да разберат кой от изводите за какво се използва. Често соларните контролери имат и книга с инструкции, която предоставя схеми и информация, за да се установи начинът на свързване.

 

Свързването на елементите

Следващата стъпка изисква от потребителите да свържат панела със соларния контролер. Същите стъпки се предприемат и за свързването с батерията. Проводниците се свързват по следния начин – позитивен за позитивен, както и негативен за негативен. Оголените жици трябва да се покрият с изолирбанд. Това едновременно ще прикрие мястото на свързването на двата кабела, но и освен това ще осигури безопасното протичане на тока. Изолирането на проводниците намалява възможността от къси съединения, както и токови удари. По този начин елементите, като соларни контролери и панели, ще бъдат в безопасност във веригата.

 

Провеждане на тестове

Последната стъпка от този проект изисква да се направи тест на соларните контролери. В случай, че те са свързани правилно, батерията трябва да започне да се зарежда незабавно. Повечето соларни контролери имат дисплеи, който може да помогне на потребителите да се ориентират за статуса. Това включва и състоянието на зареждането на ток в ампери, както и напрежението на батерията, което се измерва във волтове. Тестът е много лесен за изпълнение. Единственото, което потребителите трябва да направят, е да покрият панела. След това трябва да погледнат към соларните контролери. В случай, че те веднага спрат работа, това означава, че всички елементи от веригата са свързани правилно.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment