Свързване на устройства за дефектнотокови защити с автоматични прекъсвачи

Устройствата за дефектнотокови защити са специфичен вид прекъсвачи, които са проектирани, за да откриват дисбаланс. Той се появява понякога в електрическите вериги. Уредите са в състояние да откриват колебанията, които могат да възникнат и бързо изключват подаването на електрически заряд. По този начин те предпазват не само елементите от веригата, но и потребителите, които ги използват. Уреди като дефектнотоковите защити се монтират в различни помещения от дома. Особено са полезни, когато става дума за вериги, които са в близост до източник на вода, като бани, кухни и мазета.

 

Какво е необходимо?

Монтирането и свързването на устройствата за дефектнотоковите защити не е толкова трудна работа, колкото може да звучи. Потребителите, които искат да се захванат с проекта, трябва да се снабдят с устройства за дефектнотокови защити. Те лесно могат да бъдат намерени в сайтовете на производители и търговци, както и в магазинната мрежа. Осъществяването на проекта изисква потребителите да се снабдят с измервателно устройство – мултиметър. Освен това, комплектът отвертки ще бъде крайно необходим. Фенерче, което да осигури допълнителна светлина е много полезно.

Потребителите трябва да осигурят своята безопасността като си набавят няколко неща. На първо място това са ръкавици, както и предпазни очила. Добре е да се намери и гумена подложка, на която потребителят са стъпи по време на монтажа на дефектнотоковите защити.

 

Подсигуряване на проекта

Потребителите, трябва да започнат с поставянето на предпазните очила, както и специалните ръкавици. След това те трябва да стъпят на гумената подложка. Следва да се изключи електрическото захранване от командното табло. Може да се използва конкретен бушон, който да прекъсне тока само в помещението. Освен това, може да се използва и прекъсвача, който спира тока в целия дом. Най-безопасният вариант е да изключите и двата прекъсвача.

 

Започване на свързването

С помощта на отвертката се премахва панела от автоматичните прекъсвачи. Това дава достъп до вътрешността и проводниците на устройството. Следва да се измери мощността на прекъсвачите с мултиметъра. Той не трябва да отчита никакви резултати.

 

Локализация

Следва да се локализират прекъсвачите, които трябва да се заменят с устройствата за дефектнотокови защити. Потребителите ще забележат наличието на пороводник, свързан с винт. Тук с помощта на изолирана отвертка кабелът се разхлабва и се изважда. Извадете прекъсвача, който следва да бъде заменен.

 

Новият елемент във веригата

Преди да се започне с монтажа на устройствата за дефектнотокови защити, потребителите трябва да се уверят, че са изключени. Това е позицията, която посочва „Off”. Уредът трябва да се постави на мястото на автоматичния прекъсвач. Потребителите трябва да се уверят, че уредите за дефектнотокови защити пасват добре в гнездото, за което са предназначени.

 

Следва потребителите да свържат проводниците на дефектнотокоивите защити. Потребителите трябва да проследят кабела, който влиза в кутията, който обикновено е бял на цвят. Това означава, че той е неутрален. Потребителите проследяват и къде кабелът се свързва с автоматичните прекъсвачи. Той трябва да се разхлаби и да се премахне. Той трябва да премине към устройството за дефектнотокови защити към жак, който е означен като  “Load Neutral”. Следва да се вземе и кабелът, който е навит и прикрепен към дефектнотоковата защита, той трябва да отведе към единствения свободен жак.

С дефектнотокови защити можете да се сдобиете много лесно, като отидете на vikiwat.com.

 

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment