Същност, цели и основни видове автомобилни акумулатори

Акумулаторът е стартовият източник на електрическа енергия за автомобила. Първите подобни устройства са възникнали още през далечната 1859 г. и дело на физика с френски произход Гастон Планте. Макар, че съвременните акумулатори се различават доста по форма и дизайн в сравнение с първоначалния си прототип, то принципът им на изграждане, базиран на два волтови елемента, е аналогичен. В зависимост от това за какъв автомобил става дума акумулаторите се делят на стартерни и тягови. Стартерните е използват при масово използваните автомобили и захранват запалителната система на двигателя, стартера и светлините. При тях се подава по-голям ток, основно с цел запалване на автомобила. Те са с по-голяма площ, поради по-високото съдържание на електролити. Това е и причината за произвеждането на по-голям максимален ток. Този тип акумулатори са със сравнително по-голямо количество кадмий, калций и антимон. Това определено подобрява значително качествата им.

Тяговите, от своя страна, се използват при електромобилите. Те са предназначени за подаване на постоянен ток за по дълъг период от време и са предвидени са средства като електрокарите и други, които се задвижват от електричество. Техните пластини са по-дебели като с това се цели по-голям капацитет и се допускат повече цикли на зареждане.

Най-често, когато става дума за автомобилни двигатели, визираме оловно–киселинни и алкалните акумулатори. Те са най-използваните. Първият тип осигуряват напрежение от 12,6 волта. Давността на двигателите от този тип с определя от износването на плочите, един от основните компоненти в тяхното устройство. Алкалните акумулатори, от друга страна се делят на сребърно–цинкови, желязно–никелови и кадмиево–никелови. За разлика от оловните, този тип са по-съвършени химически източници на ток. Те са с по-голяма издръжливост при измененията на работната температура. Освен това имат по-просто обслужване и са с по-голяма механична издръжливост. При алкалните акумулатори разходът на дефицитни материали при създаването им е по-малък. Не на последно място трябва да споменем, че и отделянето на вредни емисии и газове е сравнително ограничено спрямо първия тип.

Въпреки всички тези предимства на алкалните акумулатори, оловните си остават по-масово използваните, тъй като са с по-голям капацитет и по-голямо вътрешно съпротивление.

Ако искате да акумулатори на достъпни цени можете да посетите нашите онлайн магазини: maslabg    и  akumulatorbg

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment