Що е това “пасивна къща”?

Едно жилище трябва да може да осигури на своите обитатели уют и комфорт. В течение на времето и с развитието на цивилизацията сградите, в които живеем са се променяли. Винаги стремежът е бил те да са топли през мразовитите зимни месеци и хладни през горещините. Създаването на електрическата енергия открива нови възможности за постигането на тези цели. Появяват се различни уреди за отопление, както и за охлаждане. Но времената, в които живеем се променят бурно. Електрическата енергия започва да става все по-скъпа и по-скъпа. Тогава как можем да постигнем нашите цели? Как можем да имаме топлина и прохлада, но по един по-икономичен начин?

Тези въпроси са били интересни и за различни специалисти. Това довежда до създаването на понятието “пасивна къща“. Това е един строителен стандарт, който се характеризира с възможността си да щади природата и същевременно да осигурява енергийна ефективност, комфорт и разбира се – икономичност. Това не е марка, а е една концепция, която се е доказала в практиката.

Passivhausinstituts Darmstadt е определил 5 критерия за пасивна къща. Когато едно жилище ги покрие, то тогава то може да бъде сертифицирано като пасивно. Защо обаче такава сграда се нарича “пасивна къща”? Отговорът се крие в начина, по който тя задоволява по-голямата част от своите нужди за топлинна енергия. Пасивната къща разчита на пасивни източници. Такива например са: слънчевата енергия; топлината, която отделят обитателите и уредите в едно жилище. Много важна роля за функционирането на една пасивна къща играе качествената топлоизолация. По виждането на специалистите е възможно да изпълните изискванията на този строителен стандарт и чрез саниране на сградата Ви.

Повече информация за критериите, определени от Passivhausinstituts Darmstadt, както и за начина на функциониране на една пасивна къща можете да получите от статията: Какво представлява пасивната къща

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment