Семейно право – какво разглежда и кога е добре да се консултираме с адвокат

Семейното право е клон от правната наука, който се занимава с правилата и законите, които регулират семейните отношения и правата на отделните членове на семейството.

То обхваща много широк спектър от въпроси, свързани с брака, развода, отношенията между родители и деца, поддръжка, опека и други въпроси, свързани със семейството.

Семейното право и въпросите, които то урежда

Макар и семейното право да е изключително обхватно, на следващите редове ще можете да видите някои от основните аспекти, с които се занимава този клон на право.

1-во: Брачни връзки

Семейното право регулира правилата за сключване на брак, неговата законност и валидност, а ако е необходимо – и за разтрогването на същия този брака.

То включва условията за сключване на брак, правата и задълженията на съпрузите, имущественият режим, в който се сключва този брак, развода и подялбата на имуществото;

2-ро: Родителство и родителски права

Семейното право подробно и детайлно определя правата и задълженията на родителите спрямо техните деца.

То включва въпроси като опека, родителска отговорност, право на посещение и възпитание на децата;

3-то: Детска издръжка

Семейното право регулира задължението на родителите да осигуряват финансова поддръжка на своите деца.

То определя начините за определяне на размера на детската издръжка и процедурите за нейното установяване и промяна.

В този дял на правото е упоменато и всички условия, при които се дължи издръжка на дете, което е навършило пълнолетие;

4-то: Опека и приемни семейства

Семейното право се занимава с въпросите, свързани с опеката в случаите, когато децата се нуждаят от алтернативни грижи.

То включва правилата за установяване на опека, процедурите за приемни семейства и други въпроси, свързани с алтернативните форми на грижа за децата в случаите, в които подобна грижа е необходима;

5-то: Закрила на жертвите на насилие в семейството

Семейното право е областта на правото, която предоставя закрила на жертвите на насилие в семейството.

Този дял на правната наука определя и правилата и процедурите за налагане на предпазни мерки, защита и отдалечаване от родителя или семейния партньор, който оказва насилие върху останалите членове на семейството.

Когато да потърсим адвокат по семейно право

Има много случаи, в които е препоръчително да потърсите адвокат по семейно право (можете да намерите добър адвокат по семейно право на SofLaw.bg).

Това трябва да е експерт, който има специализиран опит и знания в съответната област, тъй като само така ще можете да получите правна консултация, защита на правата си и помощ при решаване на спорове и въпроси, свързани със семейното право. Консултация с адвокат по семейно право е препоръчителна в следните случаи:

  • Когато планирате да сключите брак или сключвате брачен договор;
  • При разтрогване на брака;
  • Когато има спорове относно опеката и възпитанието на децата;
  • За консултации и правна помощ по въпроси за детска поддръжка;
  • При насилие в семейството или нужда от предпазни мерки;
  • При необходимост от промяна на имуществения режим на брака;
  • При въпроси, свързани със завещания и наследство.
Директория за статии Blogomania.org
Add a comment