С ролкови вериги се осигурява предавателно съотношение

Ролкови вериги се използват, когато трябва да се спазва точно определено предавателно съотношение. При задвижвания с ремъчна предавка това е невъзможно, защото има приплъзване между ремъка и задвижващия вал или между ремъка и задвижвания вал.

Замяната на ремъците с ролкови вериги е възможно при по-ниски скорости – до 40m/s, заради по-големия шум, който създават те в сравнение с каучуковия ремък и поради бързото износване на веригата и зъбните колелета. При ремъчните предавки е необходим голям опън, за да не приплъзне ремъка, а при заместването им с ролкови вериги това не е необходимо.

За предаване на движението на по-дълги разстояния с ролкови вериги обаче е нужно да се направи опъвателна станция, която да компенсира увисването на веригата от собствената й тежест. Същото може да се постигне и с отклоняващи барабани, но с опъвателната станция веригата върви по-гладко и се поема и нейното разтягане. Този тип механизми имат и други предимства пред ремъчните предавки – температурните промени, замърсяването с прах, масло, не променя качеството на тяхната работа, влагата също. Затова се използват масово в автомобилната промишленост, подемно-транспортните машини, металорежещи и всякакви други машини.

Друго предимство пред ремъчните предавки е, че с ролкови вериги може да се предаде постоянен въртящ момент на много по-далечно разстояние без изменение. Ако те се смазват добре, това би увеличило много времето им на ползване и би намалило до известна степен шума при работа. Картерът или мазителната станция трябва да бъдат предпазени от външни влияния, влага, прах и т.н. Недостатък е, че всички ролкови вериги са източник на шум и вибрации.

При предаване на движение с ролкови вериги на по-дълги разстояния може вместо опъвателна станция да се ползват носещи шини. Вида на водещите шини зависи от това, какъв е видът ролкови вериги и какво е пространственото им ориентиране.

Верижната предавка аварира, когато се износи задвижващото зъбно колело. Зъбното колело на задвижвания вал също може да аварира, но то е по-рядко, поради това, че то не е теглещо. Описваните ролкови вериги аварират по много причини. Пластините им се износват и разрушават с течение на времето. Поради счупени шарнирни оси между пластините веригата се разединява и спира предаването на движението на другото колело.

Друга причина за аварии е прекаленото разтягане на веригата и несъвместимостта й със стандартните зъбни колела. Ролкови веригиhttp://koptchev.com/verigiBG.htm се използват повече от век. Вследствие на широката им употреба в световен мащаб са въведени две системи за стандартизация, които помагат по-лесната работа с тях и взаимната им заменяемост при различните марки.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment