С Приорити ООД вие сте в сигурни ръце

Доверете се на консултантите на компания Приорити ООД, ако искате да участвате в оперативните програми на европейските структурни фондове. Заложете на професионално, индивидуално и модерно отношение към вашия бизнес. Вашия стратегически план ще бъде допуснат, ако той е вдъхновен от общоевропейските ценности на гражданското общество за партньорство и социална солидарност. В него трябва да са имплицирани новаторски идеи за зелена, екологична икономика, интелигентно развитие или да се търсят възможности за внедряване на нови енергийни източници. Следните ценности и убеждения формират стила на консултиране и ръководене на проекти от Приорити ООД:
Помощ при формулиране на идеята и изслушване на всички подробности;
Консултиране за най-подходяща програма и отговаря ли клиента на критериите за допустимост;
Проучване потребностите и възможностите на клиента;
Отношението към клиента е формиращо самочувствие и увереност;
Попълване на необходимия пакет от документи, по първокласен начин, отговарящ на критериите;
Изработване на стратегически план от ефективен, млад, технократичен екип, припознал обща цел;
Входиране и продължаващи административни услуги след одобрение на проекта;
Достъпно разясняване на правата, отговорностите и задълженията на този етап;
Напътствия в управленски умения, ако опита на клиента е недостатъчен, за да го притежава;
През целия договорен период нуждите на клиента са на първо място и постоянно биват отразявани;
Непрекъсната комуникация с клиента, като му се подава единствено пряко интересуващата му го информация.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment