Резачки за дърва – поддръжка на режещата верига?

Режещата верига трябва да се проверява периодично за прекомерно износване и да се замени, когато е необходимо. Прави се проверка на задвижващите звена (петите), зъбното водещо колело (което задвижва веригата), свързващите звена и зъбите за повреди. Правилното поддържане на режещата гарнитура гарантира ефективна работа и дълъг живот при работа с резачки за дърва.

Оглеждат се и се заменят звена, които имат прекалено голям луфт, такива които са зачупени и готови да се скъсат. Ако веригата има голям луфт по цялата дължина това е предпоставка за голямо износване и би следвало да се подмени с нова, защото се губи стъпката на веригата и има голяма вероятност от скъсване.

Режещите зъби се подменят ако са прекалено износени или много подбити вследствие на удар в твърд предмет като камък, метал и др. Понякога при силен удар в много твърд предмет режещият зъб се подбива до такава степен, при която за да се заточи трябва да се отнеме много от него. Този зъб става по малък от другите, което пък води до по големи вибрации при рязане, както и рязане на криво и до други негативни последици. При подмяната на режещите зъби ако големината на новият зъб е по голяма от старите, то зъба се изпилява до достигане на големината на старите. Целта винаги е режещите зъби да са с еднаква големина и заточени на еднакъв градус.

Преглеждат се водещите пети на режещата верига. Ако са подбити или износени задължително се подменят, като се обръща внимание и на водещото колело, което може да е причината за подбиване ако то е износено. Никога не слагайте нова верига на износено водещо колело, защото ще повреди петите на веригата.

Белег за износването на режещата верига на резачките за дърва е и лесното и усукване – като я опънете и започнете да я усуквате на осмица. Колкото по лесно се огъва, толкова по износена е.

За да реже добре веригата трябва да се заточва редовно преди рязане, дори и да не е ударена. За целта се използват подходящ диаметър обли пили. Препоръчва се машинното заточване, защото зъба се отнема равномерно и всички зъби остават еднакви на големина и с еднакъв ъгъл на заточване. Ако все пак е невъзможно машинното заточване и трябва да се заточи на ръка спазвайте някои правила. Едно от тях е използването на правилен диаметър пила според стъпката на веригата. Друго правило е да се спазва ъгъла на заточване даден от производителя – обикновено е изписан на кутийката на новата верига или в инструкцията за работа на резачката за дърва. Също важно правило е еднаквият брой заточвания на всеки зъб за да останат еднакви по големина.

Отнемането на ограничителя или чистача както го наричат някои също е важна операция за да може веригата да реже. Неправилно отнетият ограничител може да доведе и до повреда на резачката за дърва. Височината на ограничителя спрямо зъба е посочен от производителя и обикновено е нещо подобно на 0.65 мм. Ограничителя определя най просто казано колко да „граби“ зъба при рязане. При прекалено отнемане на ограничителя веригата отнема повече дървесина при рязане, при което се получават по големи вибрации при рязане, неправилно натоварване на машината, ударно рязане, което може да доведе до повреда на резачките за дърва. Ако не е отнет ограничителя или е отнет малко просто веригата няма да реже, колкото и добре да е заточен режещият зъб.

Важно е при работа да обтягате веригата при нужда, но винаги в изстинало състояние. Никога не я обтягайте когато е гореща, а изчакайте малко да изстине, защото тя пак се свива и натоварва резачката, както и води до по бързо износване на режещата гарнитура като шина и водещо колело.

Друго много важно нещо е веригата да се смазва постоянно от смазващата система на резачката, за това проверявайте периодично смазването на веригата.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment