Рестартиране на електромери за новодомци

Електромерите са първото място във всеки дом, от което започва окабеляването, когато то влезе в имота. Те измерват потреблението на електроенергия. Мерната единица, която използват, е киловатчаса. Това е разходът, който електрическите уреди на домакинството правят за определен отрязък от време. Електромерите са проектирани така, че да оперират автоматично. С други думи, в момента, в който се появи потребление, тяхната задача е да отчетат количеството на изразходваната електрическа енергия. Има някои ситуации, в които може да се окаже, че електромерите не са включени. Често това се случва в моментите, в които потребителите се нанасят в ново жилище. В тази ситуации е много полезно потребителите да имат познания, които да им помогнат да включат своите електромери.

 

Място и устройство на електромерите

Първата стъпка от включването на устройствата за измерване на потребената електрическа енергия е свързана с локализирането им. В зависимост от годината на инсталирането им има няколко варианта за разположението на устройствата. Електромерите, които са монтирани в последните няколко години, обикновено се намират непосредствено до входната врата на дома. Това инсталиране беше въведено, за да могат служителите на електрическите компании да правят отчитанията без да нарушават спокойствието на потребителите. От друга страна, възможно е електромерите да се намират в помещение от дома. В такава ситуация потребителите трябва да търсят около входната врата. На външен вид електромерите могат да изглеждат различно. В повечето случаи те са облицовани с кутия, често метална, която служи за предпазване. Кутиите се затварят с ключалка. При отварянето потребителите могат да видят устройство, което има няколко циферблата със стелки. Те много приличат на малки часовници. Те могат да са заменени от въртящи се рула с числата от 0 до 9. Броят им зависи от модела на електромера. Те показват изразходваната електроенергия и след тях е посочена мерната единица – киловатчаса. Непосредствено под тях се намира въртящ се диск. Скоростта на въртене на устройството зависи от количеството на потребяваната електроенергия.

 

Включване на електромерите

Отворете вратата на уреда или на външен прозорец. Обикновено можете да отворите вратата чрез завъртане на дръжката или просто издърпване на копчето. Понякога има капак, който просто отворете с помощта на пръстите си . Може да се наложи да се използва ключ за отваряне на външната кутия. Ако не разполагате с такъв , тогава ще трябва да се свържете с вашия доставчик на електроенергия, за да ви снабди с един.

Включването на уредите изисква да се отвори врата на предпазната кутия. Обикновено това се прави чрез завъртане на дръжката или просто издърпване на копчето. Понякога предпазните кутии имат капак, който се отваря съвсем лесно. Някои предпазни кутии имат ключалка и се отварят с помощта на ключ. В случай, че потребителите не притежават ключа за кутията на електромерите, те трябва да се свържат с компанията за електроразпределение, на която са клиенти. Всякакви действия за насилствено отваряне на кутията могат да се изтълкуват като опит за измама от страна на потребителите.

 

След успешното отваряне

Потребителите, които са отворили кутията на електромерите, трябва да погледнат внимателно вътре. Вероятно на таблото при електромерите има ключ или бутон. Той трябва да има две позиции, включена или изключена. Естествено, той трябва да се включи. Това ще възстанови електрическото захранване в целия дом, след което потребителите трябва да затворят кутията.

Електромери на достъпни цени можете да намерите в онлайн търговската мрежа, като сайта на vikiwat.com.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment