Регистрация по ДДС – няколко основни неща, които трябва да знаете

Счетоводни услуги Услуги

Всеки би се радвал бизнесът му да е успешен и се разраства все повече и повече. Нарастването на приходите обаче рано или късно се свързва и с появата на нови нормативни задължения на търговеца към държавата. И това е съвсем нормално, тъй като за да се гарантира сигурността в правния оборот, е необходимо да се осигури максимална прозрачност и легитимност на извършваната търговска дейност.

Тук можем да включим и задължителното изискване за регистрация за целите на облагането с данък добавена стойност (ДДС).

Защо възниква необходимостта от регистрация съгласно ЗДДС

Счетоводни услуги

ДДС се прилага за т. нар. облагаеми доставки на стоки или услуги, съгласно чл. 12 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). Под „доставка на стоки“ най-общо казано законовите текстове имат предвид тяхната продажба. Няма значение каква е конкретната форма на търговеца – дали е търговско дружество или физическо лице – за да възникне задължението за регистрация по ДДС.

В ЗДДС е регламентирана задължителна регистрация по ДДС и регистрация по избор. Самата регистрация по ДДС всъщност в определени аспекти улеснява дейността на търговеца и затова е предвидено и доброволното ѝ осъществяване, без да са налице законовите изисквания при задължителна регистрация. 

Кога задължително трябва да се извърши регистрация по ДДС

Най-просто казано – когато облагаемият Ви оборот надвиши 50 хиляди лева, в рамките на период от 12 последователни месеца. Когато това се случи, законът Ви задължава в рамките на 7-дневен срок от изтичането на данъчния период да подадете заявление за регистрация по ЗДДС.

Друга хипотеза на задължителна регистрация имаме, когато оборотът бъде достигнат за по-кратък срок. Така, ако достигнете облагаем оборот от над 50 хиляди лева в рамките на два последователни месеца, е необходимо да подадете нужните документи в 7-дневен срок от датата, на която оборотът е бил достигнат.

Професионални услуги за регистриране по ДДС

Ако в законоустановените срокове и при настъпване на описаните по-горе факти не подадете своето заявление за регистрация ще бъдете регистрирани по служебен път по почин на Националната агенция за приходите. Също така ще бъде ангажирана Вашата административно-наказателна отговорност.

За да избегнете този неприятен момент и да си осигурите бързо и сигурно регистриране по ДДС, ако не сте запознати с процедурата и за пръв път се сблъсквате с такъв проблем, най-добре е да се обърнете към експерти в областта. Освен това данъчното законодателство се променя непрекъснато и със сигурност би Ви било от полза да ползвате услугите на специалисти, които ежедневно работят с него.

Такива са и експертите от счетоводната къща на Acc-ConsultCo.com, които за вече повече от 20 години са оставили над 400 доволни клиенти, в резултат на тяхната работа. Освен професионална помощ за регистриране по ЗДДС, Acc-ConsultCo.com предлагат комплексно счетоводно обслужване за всеки вид бизнес.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment