Рециклиране на стомана

За да бъде произведена стоманата е нужна желязна руда. Тя се среща в големи количества от природата, а често се среща в комбинация и взаимодействаща си с кислород, въглерод и сяра. За добива на желязо е нужно разтопяване на рудата.

При първи етап от производство, в пещта се подава въглеводород и руда и се получава чугун. По време на втори етап се премахва излишният въглерод, за да се получи стомана или желязо.

В бита на хората се срещат множество произведения изработени от стоманени или железни елементи. Така например, консервните кутии са масово използвани, след като през 1810 година в Англия се появяват за първи път. Днес консервни кутии за съхраняване на храна са се увеличили многократно и всяко домакинство употребява стоманени опаковки, а от тук идва и необходимостта от тяхното рециклиране.

Железните кутии са изработени от руда, варовик и кокс. Те се разтопяват в пещ на висок градус докато започне разтопяването им. След това се изливат в специални плочи или се оформят под спирали. Вече навити на спирала, по тях се нанася тънък слой калай с помощта на електролиза. Така се получава тенеке или познатите на всички консервени кутии. Чрез калай се защитава самата стомана от ръждата, процеса наречен корозия.

Чрез рециклирането на стомана се пести много електричество. За производството на стомана са нужни към 60% енергия, от рециклирани материали, за разлика от производството на желязна руда. Днес много се използва стоманения скрап за направа на стоманени продукти.

Рециклирането на консервни кутийки е лесно и практично за всеки дом. Самият процес по рециклиране на стоманени кутии е идентичен с преработването на алуминиеви кутийки. Рециклирането на стоманени кутии спомага за употребата им за автомобили, при строежи на сгради, мостове и т.н.

Както алуминия, така и стоманата се рециклира по множество пъти. По време на рециклирането, стоманата не губи от качествата и здравината си. Всичко това може да е безкраен процес, в който стоманата непрестанно да се преработва, рециклира и да се преобразува в нови продукти, а всичко това да спомага пестенето на енергия.

Когато рециклираме старите автомобили ние спомагаме за природата. По този начин ние можем да изкараме някой лев допълнително от стар неполезен автомобил.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment